Пълен превод на Манифеста на Тед Качински

Време за четене: 99 минути

Това е пълният превод на български език на текста на манифеста от 35 000 думи, изпратен през 1995 г. до редакциите на големите американски вестници „Вашингтон поуст“ и „Ню Йорк таймс“ от серийния атентатор Теодор Качински.

Манифестът се появява във вестник The Washington Post като приложение от осем страници, което не е част от новинарските рубрики. Този документ съдържа поправки, които се появяват в изданията на „Вашингтон поуст“ от петък, 22 септември 1995 г.

Текстът е изпратен през юни 1995 г. до редакциите на вестниците от лицето, наричащо себе си „ФК“, идентифицирано от ФБР като Унабомбър, когото властите замесват в три убийства и 16 бомбени атентата.

Авторът заплашва да изпрати бомба до неуточнена дестинация „с намерение да убие“, ако някой от вестниците не публикува този ръкопис. Главният прокурор и директорът на ФБР препоръчват публикуването.


От редакцията на „Война и мир“ публикуваме манифеста заради сериозността на идеите в него и защото вярваме в полето за дискусия на идеи. По никакъв начин не одобряваме насилието срещу невинни хора.

Преводът във формат .pdf може да бъде свален от тук Преводът във формат .pdf може да бъде свален от тук


Въведение

1. Индустриалната революция и нейните последици са катастрофа за човешката раса. Те увеличиха значително продължителността на живота на онези от нас, които живеят в „развити“ страни, но те дестабилизираха обществото, направиха живота непълноценен, подложиха човешките същества на унижения, доведоха до широко разпространено психологическо страдание (в Третия свят и до физическо страдание) и са нанесли тежки щети на природния свят. Продължаващото развитие на технологиите ще влоши ситуацията. Със сигурност ще подложи човешките същества на по-големи унижения и ще нанесе по-големи щети на природния свят, вероятно ще доведе до по-голямо социално разрушение и психологическо страдание и може да доведе до увеличаване на физическото страдание дори в „развитите“ страни.

2. Индустриално-технологичната система може да оцелее или да се разпадне. Ако оцелее, МОЖЕ в крайна сметка да постигне ниско ниво на физическо и психологическо страдание, но само след преминаване през дълъг и много болезнен период на приспособяване и само с цената на трайно намаляване на човешките същества и много други живи организми до създадени продукти и просто зъбни колела в социалната машина. Освен това, ако системата оцелее, последствията ще бъдат неизбежни: няма начин да се реформира или модифицира системата, така че да се предотврати лишаването на хората от достойнство и автономия.

3. Ако системата се разпадне, последствията пак ще бъдат много болезнени. Но колкото по-голяма стане системата, толкова по-катастрофални ще бъдат резултатите от нейния срив, така че ако трябва да се разпадне, най-добре е това да стане по-рано, отколкото по-късно.

4. Затова ние се застъпваме за революция срещу индустриалната система. Тази революция може, може и да не стане чрез употреба на насилие; може да е внезапно или може да е относително постепенен процес, обхващащ няколко десетилетия. Не можем да предвидим нищо от това. Но ние очертаваме по много общ начин мерките, които онези, които мразят индустриалната система, трябва да предприемат, за да подготвят пътя за революция срещу тази форма на общество. Това не трябва да бъде ПОЛИТИЧЕСКА революция. Нейната цел ще бъде да събори не правителства, а икономическата и технологична основа на сегашното общество.

5. В тази статия обръщаме внимание само на някои от негативните развития, произлезли от индустриално-технологичната система. Други подобни развития ние споменаваме само накратко или пренебрегваме напълно. Това не означава, че считаме тези други развития за маловажни. По практически причини трябва да ограничим нашата дискусия до области, които не са получили достатъчно обществено внимание или в които имаме да кажем нещо ново. Например, тъй като има добре развити движения за опазване на околната среда и дивата природа, ние сме писали много малко за деградацията на околната среда или унищожаването на дивата природа, въпреки че ги смятаме за много важни.

Психология на модерното ляво

6. Почти всеки ще се съгласи, че живеем в дълбоко проблемно общество. Една от най-разпространените прояви на лудостта на нашия свят е левицата, така че дискусията за психологията на лявото може да послужи като въведение към обсъждането на проблемите на съвременното общество като цяло.

7. Но какво е левицата? През първата половина на 20 век левицата на практика можеше да се идентифицира със социализма. Днес движението е разпокъсано и не е ясно кой правилно може да се нарече ляв. Когато говорим за леви в тази статия, имаме предвид главно социалисти, колективисти, „политически коректни“ типове, феминистки, гейове и активисти с увреждания, активисти за правата на животните и други подобни. Но не всеки, който е свързан с едно от тези движения, е ляв. Това, до което се опитваме да стигнем, когато обсъждаме левицата, не е толкова движение или идеология, колкото психологически тип, или по-скоро колекция от свързани типове. Така какво имаме предвид под „левица“ ще стане по-ясно в хода на нашето обсъждане на лявата психология.

8. Въпреки това, нашата концепция за лявото ще остане много по-малко ясна, отколкото бихме искали, но изглежда няма лек за това. Всичко, което се опитваме да направим тук, е да посочим по груб и приблизителен начин двете психологически тенденции, които смятаме, че са основната движеща сила на съвременната левица. Ние в никакъв случай не твърдим, че казваме ЦЯЛАТА истина за лявата психология. Освен това нашата дискусия е предназначена да се отнася само за съвременното левичарство. Оставяме открит въпроса до каква степен нашата дискусия може да се приложи към левите от 19-ти и началото на 20-ти век.

9. Двете психологически тенденции, които са в основата на съвременното левичарство, наричаме чувство за малоценност и свръхсоциализация. Чувството за малоценност е характерно за съвременната леивца като цяло, докато свръхсоциализацията е характерна само за определен сегмент от съвременното левичарство; но този сегмент е силно влиятелен.

Чувство за малоценност

10. Под „чувство за малоценност“ имаме предвид не само чувство за малоценност в строгия смисъл на думата, но и цял спектър от свързани черти: ниско самочувствие, чувство на безсилие, депресивни тенденции, пораженчество, вина, омраза към себе си и т.н. Ние твърдим, че съвременните леви са склонни да имат някои такива чувства (вероятно повече или по-малко потиснати) и че тези чувства са решаващи при определяне на посоката на съвременната левица.

11. Когато някой тълкува като унизително почти всичко, което се казва за него (или за групи, с които се идентифицира), ние заключаваме, че той има чувство за малоценност или ниско самочувствие. Тази тенденция е силно изразена сред активистите за правата на малцинствата, независимо дали принадлежат към малцинствените групи, чиито права защитават. Те са свръхчувствителни към думите, използвани за обозначаване на малцинствата и към всичко, което се казва относно малцинствата. Термините „негър“, „ориенталец“, „инвалид“ или „пиле“ за африканец, азиатец, човек с увреждания или жена първоначално не са имали унизително значение. „Broad“ (Broad е термин за момиче, по-неуважителен от “дама” и много по-уважителен от “кучка”) и „пиле“ бяха просто еквиваленти в женски род на „момче“, „пич“ или „колега“. Негативните конотации са придадени на тези термини от самите активисти. Някои активисти за правата на животните стигнаха толкова далеч, че отхвърлиха думата „домашен любимец“ и настояха за замяната й с „животно компаньон“. Левите антрополози полагат големи усилия, за да избегнат да кажат нещо за примитивните народи, което би могло да се тълкува като негативно. Искат да заменят думата „примитивен“ с „неграмотен“. Те изглеждат почти параноични за всичко, което може да подскаже, че всяка примитивна култура е по-ниска от нашата. (Не искаме да намекаме, че примитивните култури СА по-ниски от нашите. Ние просто посочваме свръхчувствителността на левите антрополози.)

12. Онези, които са най-чувствителни към „политически некоректната“ терминология, не са средностатистическите чернокожи обитатели на гетата, азиатски имигранти, малтретирани жени или хора с увреждания, а малцинство от активисти, много от които дори не принадлежат към никоя „потисната“ група, а идват от привилегировани слоеве на обществото. Политическата коректност има своята крепост сред университетските преподаватели, които имат сигурна работа с удобни заплати и мнозинството от които са хетеросексуални бели мъже от семейства от средната до висшата класа.

13. Много леви имат силна идентификация с проблемите на групи, които имат образ на слаби (жени), победени (американски индианци), отблъскващи (хомосексуалисти) или по друг начин по-низши. Самите леви смятат тези групи за по-низши. Те никога не биха признали пред себе си, че имат подобни чувства, но точно защото виждат тези групи като по-низши, те се идентифицират с техните проблеми. (Не искаме да внушаваме, че жените, индианците и т.н. СА по-низши; ние само отбелязваме лявата психология.)

14. Феминистките отчаяно се стремят да докажат, че жените са също толкова силни и способни, колкото мъжете. Очевидно те са обзети от страх, че жените може да НЕ са толкова силни и способни, колкото мъжете.

15. Левите са склонни да мразят всичко, което има образ на силно, добро и успешно. Те мразят Америка, мразят западната цивилизация, мразят белите мъже, мразят рационалността. Причините, които левите изтъкват да мразят Запада и т.н., явно не отговарят на истинските им мотиви. Те КАЗВАТ, че мразят Запада, защото е войнствен, империалистичен, сексистки, етноцентричен и така нататък, но когато същите тези недостатъци се появят в социалистическите страни или в примитивните култури, левият намира извинения за тях или в най-добрия случай НЕОХОТНО признава, че те съществуват; като има предвид, че той С ЕНТУСИАЗЪМ посочва (и често силно преувеличава) тези грешки там, където се появяват в западната цивилизация. Така става ясно, че тези недостатъци не са истинският мотив на левия човек да мрази Америка и Запада. Той мрази Америка и Запада, защото са силни и успешни.

16. Думи като „самоувереност“, „разчитане на собствените сили“, „инициатива“, „предприемчивост“, „оптимизъм“ и т.н. играят малка роля в либералния и левия речник. Левият е антииндивидуалистичен, проколективистки. Той иска обществото да решава проблемите на всички за тях, да задоволява нуждите на всички за тях, да се грижи за тях. Той не е човекът, който има вътрешно чувство на увереност в способността си да решава собствените си проблеми и да задоволява собствените си нужди. Левичарят е антагонист на концепцията за конкуренция, защото дълбоко в себе си се чувства като губещ.

17. Формите на изкуството, които се харесват на съвременните леви интелектуалци, са склонни да се съсредоточават върху мръсотията, поражението и отчаянието, или пък приемат необуздан тон, отхвърляйки рационалния контрол, сякаш няма надежда да се постигне нещо чрез рационални изчисления и всичко, което остава, е да се потопим себе си в усещанията на момента.

18. Съвременните леви философи са склонни да отхвърлят разума, науката, обективната реалност и да настояват, че всичко е културно относително. Вярно е, че могат да се задават сериозни въпроси относно основите на научното познание и как, ако изобщо може да се дефинира понятието обективна реалност. Но е очевидно, че съвременните леви философи не са просто хладнокръвни логици, систематично анализиращи основите на знанието. Те са дълбоко въвлечени емоционално в атаката си срещу истината и реалността. Те атакуват тези концепции поради собствените си психологически нужди. От една страна, тяхната атака е отдушник за враждебност и до степента, в която е успешна, тя задоволява стремежа към власт. По-важното е, че левите мразят науката и рационалността, защото те класифицират определени вярвания като истински (напр. успешни, превъзходни), а други вярвания като фалшиви (напр. неуспешни, по-нисши). Чувството за малоценност на левичаря е толкова дълбоко, че той не може да толерира никаква класификация на някои неща като успешни или превъзходни, а други неща като неуспешни или по-ниски. Това също е в основата на отхвърлянето от много леви на концепцията за психично заболяване и на полезността на IQ тестовете. Левите са антагонисти на генетичните обяснения на човешките способности или поведение, защото такива обяснения карат някои хора да изглеждат по-висши или по-низши от други. Левите предпочитат да приписват на обществото кредита или вината за способността или липсата на такава на индивида. Така че, ако човек е „непълноценен“, вината не е негова, а на обществото, защото не е възпитан правилно.

19. Левите обикновено не е типът човек, чието чувство за малоценност го прави самохвалко, егоист, побойник, самоизтъкващ се, безмилостен конкурент. Този тип човек не е загубил напълно вяра в себе си. Той има дефицит в чувството си за сила и самооценка, но все още може да си представи себе си като притежаващ капацитета да бъде силен и усилията му да стане силен пораждат неприятното му поведение. Но левият е твърде далеч за това. Чувството му за малоценност е толкова вкоренено, че той не може да си представи себе си като индивидуално силен и ценен. Оттук и колективизмът на левите. Той може да се чувства силен само като член на голяма организация или масово движение, с което се идентифицира.

20. Забележете мазохистичната тенденция на лявата тактика. Левите протестират, като лягат пред превозните средства, умишлено провокират полицията или расистите да ги малтретират и т.н. Тези тактики често могат да бъдат ефективни, но много леви ги използват не като средство за постигане на цел, а защото ПРЕДПОЧИТАТ мазохистичните тактики. Самоомразата е лява черта.

21. Левите могат да твърдят, че техният активизъм е мотивиран от състрадание или от морални принципи, а моралните принципи наистина играят роля за левите от свръхсоциализирания тип. Но състраданието и моралните принципи не могат да бъдат основните мотиви за левия активизъм. Враждебността е твърде важен компонент на лявото поведение; така и стремежът към власт. Нещо повече, твърде лявото поведение не е рационално изчислено, за да бъде от полза за хората, за които левите твърдят, че се опитват да помогнат. Например, ако някой вярва, че положителни действия (на англ. – affirmative action, което е “Положителна дискриминация, включваща набори от политики и практики в рамките на правителство или организация, които се стремят да включат определени групи въз основа на техния пол, раса, сексуалност, вяра или националност в области, в които са такива групи недостатъчно представени — като образование и заетост.) са добри за чернокожите, има ли смисъл да изискват положителни действия във враждебни или догматични термини? Очевидно би било по-продуктивно да се възприеме дипломатически и помирителен подход, който би направил поне вербални и символични отстъпки на белите хора, които смятат, че положителните действия ги дискриминират. Но левите активисти не възприемат такъв подход, защото той няма да задоволи емоционалните им нужди. Да помагат на чернокожите не е истинската им цел. Вместо това расовите проблеми им служат като извинение да изразят собствената си враждебност и разочарована нужда от власт. По този начин те всъщност вредят на чернокожите, защото враждебното отношение на активистите към бялото мнозинство има тенденция да засилва расовата омраза.

22. Ако нашето общество изобщо нямаше социални проблеми, левите щяха да си ИЗМИСЛЯТ проблеми, за да си осигурят извинение за вдигане на шум.

23. Подчертаваме, че гореизложеното не претендира да бъде точно описание на всеки, който може да се счита за ляв. Това е само груба индикация за обща тенденция на левицата.

Свръхсоциализация

24. Психолозите използват термина „социализация“, за да обозначат процеса, чрез който децата се обучават да мислят и действат според изискванията на обществото. Твърди се, че човек е добре социализиран, ако вярва и се подчинява на моралния кодекс на своето общество и се вписва добре като функционираща част от това общество. Може да изглежда безсмислено да се каже, че много леви са свръхсоциализирани, тъй като левите се възприемат като бунтовници. Въпреки това, тази позиция може да бъде защитена. Много левичари не са такива бунтовници, както изглеждат.

25. Моралният кодекс на нашето общество е толкова взискателен, че никой не може да мисли, чувства и действа по напълно морален начин. Например, не трябва да мразим никого, но почти всеки мрази някого в даден момент, независимо дали го признава пред себе си или не. Някои хора са толкова силно социализирани, че опитът да мислят, чувстват и действат морално им налага тежко бреме. За да избегнат чувството за вина, те непрекъснато трябва да се заблуждават относно собствените си мотиви и да намират морални обяснения за чувства и действия, които в действителност имат неморален произход. Използваме термина „свръхсоциализирани“, за да опишем такива хора.

26. Свръхсоциализацията може да доведе до ниско самочувствие, чувство за безсилие, пораженство, вина и т.н. Едно от най-важните средства, чрез които нашето общество социализира децата, е като ги накара да се срамуват от поведение или реч, които са в противоречие с очакванията на обществото. Ако с това се прекалява или ако дадено дете е особено податливо на подобни чувства, то в крайна сметка се срамува от СЕБЕ СИ. Освен това мисълта и поведението на свръхсоциализирания човек са по-ограничени от очакванията на обществото, отколкото тези на слабо социализирания човек. По-голямата част от хората участват в значително количество нередно поведение. Те лъжат, извършват дребни кражби, нарушават законите за движение по пътищата, правят глупости на работа, мразят някого, говорят злобни неща или използват някакъв подъл трик, за да изпреварят другия. Свръхсоциализираният човек не може да прави тези неща или ако ги прави, генерира у себе си чувство на срам и себеомраза. Свръхсоциализираният човек не може дори да преживее, без вина, мисли или чувства, които противоречат на възприетия морал; той не може да мисли „нечисти“ мисли. И социализацията не е само въпрос на морал; ние сме социализирани да се съобразяваме с много норми на поведение, които не попадат в категорията на морала. Така свръхсоциализираният човек е държан на психологическа каишка и прекарва живота си в релси, които обществото е поставило за него. При много свръхсоциализирани хора това води до чувство на ограниченост и безсилие, което може да бъде сериозно затруднение. Предполагаме, че свръхсоциализацията е сред по-сериозните жестокости, които хората си нанасят един на друг.

27. Ние твърдим, че много важен и влиятелен сегмент от съвременната левица е свръхсоциализиран и че тяхната свръхсоциализация е от голямо значение за определяне на посоката на модерното ляво. Левите от свръхсоциализирания тип са склонни да бъдат интелектуалци или членове на горната средна класа. Забележете, че университетските интелектуалци съставляват най-силно социализирания сегмент от нашето общество, а също и най-левия сегмент.

28. Левият от свръхсоциализирания тип се опитва да се освободи от психологическата си каишка и да отстоява своята автономия чрез бунт. Но обикновено той не е достатъчно силен, за да се бунтува срещу най-основните ценности на обществото. Най-общо казано, целите на днешните леви НЕ са в противоречие с общоприетия морал. Напротив, левицата приема приет морален принцип, възприема го като свой собствен и след това обвинява основното общество в нарушаването на този принцип. Примери: расово равенство, равенство на половете, подпомагане на бедните хора, мир срещу войната, ненасилие като цяло, свобода на изразяване, доброта към животните. По-фундаментално, задължението на индивида да служи на обществото и задължението на обществото да се грижи за индивида. Всичко това са били дълбоко вкоренени ценности на нашето общество (или поне на неговата средна и висша класа) от дълго време. Тези ценности са изрично или имплицитно изразени или предполагаеми в повечето материали, представени ни от мейнстрийм средствата за масова информация и образователната система. Левите, особено тези от свръхсоциализирания тип, обикновено не се бунтуват срещу тези принципи, но оправдават своята враждебност към обществото, като твърдят (с известна степен на истина), че обществото не живее според тези принципи.

29. Ето илюстрация на начина, по който свръхсоциализираният ляв показва истинската си привързаност към конвенционалните нагласи на нашето общество, докато се преструва, че се бунтува срещу тях. Много леви настояват за положителни действия, за преместване на чернокожите на високопрестижни работни места, за подобряване на образованието в чернокожи училища и повече пари за такива училища; начинът на живот на чернокожата „долна класа“ те смятат за социален позор. Те искат да интегрират чернокожия в системата, да го направят бизнесмен, адвокат, учен точно като белите хора от горната средна класа. Левите ще отговорят, че последното нещо, което искат, е да превърнат чернокожия в копие на белия човек; вместо това те искат да запазят афро-американската култура. Но в какво се състои това запазване на афро-американската култура? Едва ли може да се състои в нещо повече от ядене на черна храна, слушане на черна музика, носене на черни дрехи и ходене на черна църква или джамия. С други думи, тя може да се изрази само в повърхностни неща. Във всички ОСНОВНИ аспекти повечето леви от свръхсоциализирания тип искат да накарат чернокожия да се съобрази с идеалите на бялата средна класа. Искат да го накарат да учи технически предмети, да стане изпълнителен директор или учен, да прекара живота си в изкачване на стълбата на статута, за да докаже, че чернокожите са толкова добри, колкото и белите. Те искат да направят чернокожите бащи „отговорни“, искат чернокожите банди да станат ненасилствени и т.н. Но точно това са ценностите на индустриално-технологичната система. Системата не се интересува каква музика слуша човек, какви дрехи носи или в каква религия вярва, стига да учи в училище, да заема уважавана работа, да се изкачва по стълбата на статуса, да е „отговорен “ родител, да не използва насилие и така нататък. Всъщност, колкото и да го отрича, свръхсоциализираният ляв иска да интегрира чернокожия в системата и да го накара да приеме нейните ценности.

30. Със сигурност не твърдим, че левите, дори от свръхсоциализирания тип, НИКОГА не се бунтуват срещу фундаменталните ценности на нашето общество. Очевидно понякога го правят. Някои свръхсоциализирани леви са стигнали толкова далеч, че да се бунтуват срещу един от най-важните принципи на съвременното общество, като са участвали във физическо насилие. Според тях насилието за тях е форма на „освобождение“. С други думи, извършвайки насилие, те пробиват психологическите задръжки, които са били обучени в тях. Тъй като са свръхсоциализирани, тези ограничения са били по-ограничаващи за тях, отколкото за другите; оттук и нуждата им да се освободят от тях. Но те обикновено оправдават бунта си с основните ценности. Ако участват в насилие, те твърдят, че се борят срещу расизма или други подобни.

31. Осъзнаваме, че могат да бъдат повдигнати много възражения срещу горната скица на лявата психология. Истинската ситуация е сложна и всичко като нейно пълно описание би отнело няколко тома, дори ако необходимите данни са налични. Ние твърдим, че сме посочили само много грубо двете най-важни тенденции в психологията на съвременната левица.

32. Проблемите на левицата са показателни за проблемите на нашето общество като цяло. Ниското самочувствие, депресивните наклонности и пораженчеството не се ограничават до левицата. Въпреки че са особено забележими в левицата, те са широко разпространени в нашето общество. И днешното общество се опитва да ни социализира в по-голяма степен от всяко предишно общество. Дори ни казват експерти как да се храним, как да спортуваме, как да правим любов, как да отглеждаме децата си и така нататък.

Процесът на властта

33. Човешките същества имат нужда (вероятно основана на биологията) от нещо, което ще наречем процес на власт. Това е тясно свързано с нуждата от власт (която е широко призната), но не е съвсем същото. Процесът на власт има четири елемента. Трите най-ясни от тях наричаме цел, усилие и постигане на целта. (Всеки трябва да има цели, чието постигане изисква усилия, и трябва да успее да постигне поне някои от целите си.) Четвъртият елемент е по-труден за дефиниране и може да не е необходим за всички. Ние го наричаме автономия и ще го обсъдим по-късно (параграфи 42-44).

34. Помислете за хипотетичния случай на човек, който може да има всичко, което поиска, само като го пожелае. Такъв мъж има власт, но ще развие сериозни психологически проблеми. Отначало той ще се забавлява много, но постепенно ще се отегчи и ще се деморализира. В крайна сметка той може да изпадне в клинична депресия. Историята показва, че свободните аристокрации са склонни да стават декадентски. Това не е вярно за воюващите аристокрации, които трябва да се борят, за да запазят властта си. Но спокойните, сигурни аристокрации, които нямат нужда да се натоварват, обикновено стават отегчени, хедонистични и деморализирани, въпреки че имат власт. Това показва, че властта не е достатъчна. Човек трябва да има цели, към които да упражнява властта си.

35. Всеки има цели; ако не друго, за получаване на физическите нужди за живот: храна, вода и каквото облекло и подслон са необходими поради климата. Но лежерният аристократ получава тези неща без усилие. Оттук и неговата скука и деморализация.

36. Непостигането на важни цели води до смърт, ако целите са физически нужди, и до чувство на неудовлетвореност, ако непостигането на целите е съвместимо с оцеляването. Постоянният неуспех в постигането на цели през целия живот води до пораженство, ниско самочувствие или депресия.

37. По този начин, за да избегне сериозни психологически проблеми, човешкото същество се нуждае от цели, чието постигане изисква усилия, и той трябва да има приемлив процент на успех в постигането на целите си.

Сурогатни дейности

38. Но не всеки лежерен аристократ се отегчава и деморализира. Например император Хирохито, вместо да потъне в декадентски хедонизъм, се посвещава на морската биология, област, в която започва да се изявява. Когато хората не трябва да полагат усилия, за да задоволят физическите си нужди, те често си поставят изкуствени цели. В много случаи след това те преследват тези цели със същата енергия и емоционална ангажираност, които иначе биха вложили в търсенето на физически нужди. Така аристократите на Римската империя са имали своите литературни претенции; много европейски аристократи преди няколко века са инвестирали огромно време и енергия в лов, въпреки че със сигурност не са имали нужда от месо; други аристокрации са се състезавали за статус чрез сложни демонстрации на богатство; и няколко аристократи, като Хирохито, са се обърнали към науката.

39. Ние използваме термина „сурогатна дейност“, за да обозначим дейност, която е насочена към изкуствена цел, която хората си поставят само за да имат някаква цел, към която да работят, или, да кажем, просто в името на „постигането на“, което получават от преследването на целта. Ето основно правило за идентифициране на сурогатни дейности. Имайки предвид човек, който посвещава много време и енергия на преследването на цел X, запитайте се следното: Ако трябваше да посвети по-голямата част от времето и енергията си, за да задоволи своите биологични нужди и дали това усилие изискваше от него да използва своите физически и умствени способности по разнообразен и интересен начин ще се почувства ли сериозно лишен, защото не е постигнал цел Х? Ако отговорът е не, тогава стремежът на лицето към цел X е сурогатна дейност. Проучванията на Хирохито в областта на морската биология очевидно представляват сурогатна дейност, тъй като е доста сигурно, че ако Хирохито трябваше да прекарва времето си в работа с интересни ненаучни задачи, за да си набави необходимото за живота, той нямаше да се почувства лишен, защото не е знаел всичко за анатомията и жизнените цикли на морските животни. От друга страна преследването на секс и любов (например) не е сурогатна дейност, тъй като повечето хора, дори ако съществуването им иначе е задоволително, биха се почувствали лишени, ако прекарат живота си, без изобщо да имат връзка с член на противоположния пол. (Но стремежът към прекомерно количество секс, повече от необходимото, може да бъде сурогатна дейност.)

40. В съвременното индустриално общество са необходими само минимални усилия за задоволяване на физическите нужди. Достатъчно е да преминете през програма за обучение, за да придобиете някои дребни технически умения, след това да дойдете на работа навреме и да положите много скромните усилия, необходими за задържане на работа. Единствените изисквания са умерено ниво на интелигентност и най-вече просто ПОДЧИНЕНИЕ. Ако човек покрива тези изисквания, обществото се грижи за него от люлката до гроба. (Да, има низша класа, която не може да приеме физическите нужди за даденост, но тук говорим за основното общество.) Следователно не е изненадващо, че съвременното общество е пълно със сурогатни дейности. Те включват научна работа, спортни постижения, хуманитарна дейност, художествено и литературно творчество, изкачване по корпоративната стълбица, придобиване на пари и материални блага далеч отвъд точката, в която престават да дават допълнително физическо удовлетворение, и социална активност, когато се занимава с въпроси, които не са важни лично за активиста, както в случая с белите активисти, които работят за правата на небелите малцинства. Това не винаги са ЧИСТИ сурогатни дейности, тъй като за много хора те могат да бъдат мотивирани отчасти от нужди, различни от нуждата да имат някаква цел, която да преследват. Научната работа може да бъде мотивирана отчасти от стремеж към престиж, художественото творчество от необходимост да се изразят чувства, войнстващият социален активизъм от враждебност. Но за повечето хора, които ги преследват, тези дейности са до голяма степен сурогатни дейности. Например, мнозинството учени вероятно ще се съгласят, че „удовлетворението“, което получават от работата си, е по-важно от парите и престижа, които печелят.

41. За много, ако не и за повечето хора, сурогатните дейности са по-малко удовлетворяващи от преследването на истински цели (тоест цели, които хората биха искали да постигнат, дори ако нуждата им от процеса на власт вече е изпълнена). Една индикация за това е фактът, че в много или повечето случаи хората, които са дълбоко въвлечени в сурогатни дейности, никога не са доволни, никога не са в покой. Така правещият пари постоянно се стреми към все повече и повече богатство. Ученият веднага щом реши един проблем, преминава към следващия. Бегачът на дълги разстояния кара себе си да бяга винаги по-далеч и по-бързо. Много хора, които се занимават със сурогатни дейности, ще кажат, че получават много повече удовлетворение от тези дейности, отколкото от „обикновения“ бизнес за задоволяване на техните биологични нужди, но това е така, защото в нашето общество усилията, необходими за задоволяване на биологичните нужди, са намалени до тривиалност. По-важното е, че в нашето общество хората не задоволяват своите биологични нужди АВТОНОМНО, а като функционират като части от огромна социална машина. За разлика от това, хората обикновено имат голяма степен на автономия при извършването на своите сурогатни дейности.

Автономия

42. Автономията като част от властовия процес може да не е необходима за всеки индивид. Но повечето хора се нуждаят от по-голяма или по-малка степен на автономия в работата за постигане на целите си. Техните усилия трябва да се предприемат по тяхна собствена инициатива и трябва да бъдат под тяхно ръководство и контрол. И все пак повечето хора не трябва да упражняват тази инициатива, ръководство и контрол като отделни индивиди. Обикновено е достатъчно да действате като член на МАЛКА група. По този начин, ако половин дузина хора обсъдят цел помежду си и направят успешно съвместно усилие за постигането на тази цел, тяхната нужда от процеса на власт ще бъде задоволена. Но ако работят под строги заповеди, предавани отгоре, които не им оставят място за автономни решения и инициатива, тогава тяхната нужда от процеса на власт няма да бъде задоволена. Същото важи, когато решенията се вземат на колективна основа, ако групата, вземаща колективното решение, е толкова голяма, че ролята на всеки индивид е незначителна.

43. Вярно е, че някои хора изглежда нямат голяма нужда от автономия. Или техният стремеж към власт е слаб, или го задоволяват, като се идентифицират с някаква мощна организация, към която принадлежат. И тогава има немислещи животински типове, които изглежда се задоволяват с чисто физическо усещане за сила (добрият боен войник, който получава усещането си за сила чрез развиване на бойни умения, които е напълно доволен да използва в сляпо подчинение на своите началници).

44. Но за повечето хора самооценката, самоувереността и чувството за сила се придобиват чрез процеса на власт, като имат цел, полагат АВТОНОМНИ усилия и постигат целта. Когато човек няма адекватна възможност да премине през процеса на власт, последствията са (в зависимост от индивида и от начина, по който процесът на власт е нарушен) скука, деморализация, ниско самочувствие, чувство за малоценност, пораженство, депресия, тревожност, вина , чувство на неудовлетвореност, враждебност, насилие над съпругата или детето, ненаситен хедонизъм, необичайно сексуално поведение, нарушения на съня, хранителни разстройства и др.

45. Всеки от горните симптоми може да се появи във всяко общество, но в съвременното индустриално общество те присъстват в огромен мащаб. Не сме първите, които споменават, че светът днес изглежда полудява. Такива неща не са нормални за човешките общества. Има основателна причина да се смята, че първобитният човек е страдал от по-малко стрес и разочарование и е бил по-доволен от начина си на живот, отколкото съвременният човек. Вярно е, че не всичко е било сладост и светлина в примитивните общества. Насилието над жени е често срещано сред австралийските аборигени, транссексуалността е доста често срещана сред някои от американските индиански племена. Но изглежда, че ОБЩО КАЗАНО видовете проблеми, които изброихме в предходния параграф, са били много по-рядко срещани сред примитивните народи, отколкото в съвременното общество.

46. Ние отдаваме социалните и психологическите проблеми на съвременното общество на факта, че това общество изисква от хората да живеят при условия, коренно различни от тези, при които еволюира човешката раса, и да се държат по начини, които противоречат на моделите на поведение, които човешката раса е развила, докато е живеела в предишни условия. От вече написаното става ясно, че считаме липсата на възможност за правилно преживяване на властовия процес като най-важното от ненормалните условия, на които съвременното общество подлага хората. Но това не е единственото. Преди да се занимаваме с нарушаването на властовия процес като източник на социални проблеми, ще обсъдим някои от другите източници.

47. Сред необичайните условия, присъстващи в съвременното индустриално общество, са прекомерната гъстота на населението, изолацията на човека от природата, прекомерната бързина на социалните промени и разпадането на естествени малки общности като голямото семейство, селото или племето.

48. Добре известно е, че струпването на хора повишава стреса и агресията. Степента на струпване, която съществува днес, и изолацията на човека от природата са последици от технологичния прогрес. Всички прединдустриални общества са били предимно селски. Индустриалната революция значително увеличи размера на градовете и дела на населението, което живее в тях, а съвременната селскостопанска технология направи възможно Земята да поддържа далеч по-гъсто население, отколкото когато и да било преди. (Също така технологията изостря ефектите от струпването на хора, тъй като поставя в ръцете на хората огромни разрушителни сили. Например различни устройства, създаващи шум: моторни косачки, радиостанции, мотоциклети и т.н. Ако използването на тези устройства е неограничено, хората, които искат тишина и спокойствие, са разочаровани от шума. Ако използването им е ограничено, хората, които използват устройствата, са разочаровани от разпоредбите. Но ако тези машини никога не бяха изобретени, нямаше да има конфликт и чувство на неудовлетвореност, генерирано от тях.)

49. За примитивните общества природният свят (който обикновено се променя бавно) осигурява стабилна рамка и следователно чувство за сигурност. В съвременния свят човешкото общество е това, което доминира над природата, а не обратното, а съвременното общество се променя много бързо поради технологичните промени. Следователно няма стабилна рамка.

50. Консерваторите са глупаци: те хленчат за упадъка на традиционните ценности, но въпреки това ентусиазирано подкрепят технологичния прогрес и икономическия растеж. Очевидно никога не им хрумва, че не можете да направите бързи, драстични промени в технологията и икономиката на едно общество, без да предизвикате бързи промени във всички други аспекти на обществото, както и че такива бързи промени неизбежно разрушават традиционните ценности.

51. Разпадането на традиционните ценности до известна степен предполага разпадане на връзките, които държат заедно традиционните малки социални групи. Разпадането на малки социални групи се насърчава и от факта, че съвременните условия често изискват или изкушават индивидите да се преместят на нови места, като се отделят от своите общности. Освен това едно технологично общество ТРЯБВА да отслаби семейните връзки и местните общности, ако иска да функционира ефективно. В съвременното общество лоялността на индивида трябва да бъде на първо място към системата и едва на второ място към малка общност, защото ако вътрешната лоялност на малките общности беше по-силна от лоялността към системата, такива общности биха преследвали собственото си преимущество за сметка на система.

52. Да предположим, че държавен служител или изпълнителен директор на корпорация назначава свой братовчед, свой приятел или единоверец на позиция, вместо да назначи най-квалифицирания човек за работата. Той е позволил личната лоялност да замени лоялността му към системата и това е „непотизъм“ или „дискриминация“, като и двете са ужасни грехове в съвременното общество. Бъдещите индустриални общества, които са свършили лоша работа с подчиняването на личната или местната лоялност на лоялността към системата, обикновено са много неефективни. (Вижте Латинска Америка.) По този начин едно напреднало индустриално общество може да толерира само онези малки общности, които са скопени, опитомени и превърнати в инструменти на системата.

53. Струпването на хора, бързите промени и разпадането на общностите са широко признати като източници на социални проблеми. Но ние не вярваме, че те са достатъчни, за да обяснят мащаба на проблемите, които се наблюдават днес.

54. Няколко прединдустриални града са били много големи и претъпкани, но техните жители изглежда не са страдали от психологически проблеми в същата степен като съвременния човек. Днес в Америка все още има ненаселени селски райони и там откриваме същите проблеми като в градските райони, въпреки че проблемите обикновено са по-малко остри в селските райони. Следователно струпването на хора не изглежда решаващ фактор.

55. На нарастващия ръб на американската граница през 19 век мобилността на населението вероятно е разрушила големите семейства и малките социални групи поне до същата степен, в която те са разбити днес. Всъщност, много нуклеарни семейства (разбирай, мъж, жена и деца – А.С.) са живели по избор в такава изолация, без съседи в рамките на няколко мили и не са принадлежали към никаква общност, но въпреки това, не изглежда да са развили проблеми в резултат на това.

56. Освен това промяната в американското гранично общество беше много бърза и дълбока. Човек може да се роди и израсне в дървена колиба, извън обсега на закона и реда и хранен предимно с диво месо; и докато достигне напреднала възраст, той може да работи на редовна работа и да живее в подредена общност с ефективно правоприлагане. Това беше по-дълбока промяна от тази, която обикновено се случва в живота на съвременния индивид, но изглежда не е довела до психологически проблеми. Всъщност американското общество от 19 век имаше оптимистичен и самоуверен тон, доста различен от този на днешното общество.

57. Разликата, твърдим ние, е, че съвременният човек има усещането (до голяма степен оправдано), че промяната му е НАЛОЖЕНА, докато жителите на границата от 19-ти век са имали чувството (също до голяма степен оправдано), че сам е създал промяната по свой собствен избор. Така един пионер се установява на парче земя по свой собствен избор и го превръща във ферма със собствените си усилия. В онези дни цяла държава е можела да има само няколкостотин жители и е била много по-изолирана и автономна единица, отколкото е съвременната държава. Следователно фермерът пионер участва като член на сравнително малка група в създаването на нова, подредена общност. Човек може да се запита дали създаването на тази общност е подобрение, но във всеки случай то е задоволило нуждата на пионера от процеса на власт.

58. Би било възможно да се дадат и други примери за общества, в които е имало бърза промяна и/или липса на тесни връзки с общността, без вида на масивно поведенческо отклонение, което се наблюдава в днешното индустриално общество. Ние твърдим, че най-важната причина за социалните и психологически проблеми в съвременното общество е фактът, че хората нямат достатъчно възможности да преминат през процеса на власт по нормален начин. Не искаме да кажем, че съвременното общество е единственото, в което властовият процес е нарушен. Вероятно повечето, ако не и всички цивилизовани общества, са се намесвали в процеса на власт в по-голяма или по-малка степен. Но в съвременното индустриално общество проблемът стана особено голям. Левицата, поне в нейната скорошна (средата до края на 20 век) форма, е отчасти симптом на лишения по отношение на властовия процес.

Разпадане на властовия процес в съвременното общество

59. Ние разделяме човешките стремежи на три групи: (1) тези стремежи, които могат да бъдат задоволени с минимални усилия; (2) такива, които могат да бъдат удовлетворени, но само с цената на сериозни усилия; (3) такива, които не могат да бъдат адекватно удовлетворени, без значение колко усилия човек полага. Властовият процес е процесът на задоволяване на стремежи от втората група. Колкото повече стремежи има в третата група, толкова повече има разочарование, гняв, евентуално пораженчество, депресия и т.н.

60. В съвременното индустриално общество естествените човешки стремежи са склонни да бъдат избутвани в първата и третата група, а втората група има тенденция да се състои все повече от изкуствено създадени стремежи.

61. В примитивните общества физическите стремежи обикновено попадат в група 2: Те могат да бъдат получени, но само с цената на сериозни усилия. Но съвременното общество е склонно да гарантира физическите стремежи на всеки в замяна само на минимални усилия, следователно физическите стремежи са избутани в група 1. (Може да има разногласия дали усилията, необходими за задържане на работа, са „минимални“; но обикновено при работи от по-ниско до средно ниво, каквото и усилие да се изисква, е просто ПОДЧИНЕНИЕ. Вие седите или стоите там, където ви е казано да седнете или правите, и правите това, което ви е казано да правите, по начина, по който ви е казано да го правите. Рядко ви се налага да се напрягате сериозно и във всеки случай нямате почти никаква автономия в работата, така че нуждата от властовия процес не се обслужва добре.)

62. Социалните стремежи, като секс, любов и статус, често остават в група 2 в съвременното общество, в зависимост от ситуацията на индивида. Но, с изключение на хората, които имат особено силен стремеж към статус, усилията, необходими за изпълнение на социалните стремежи, са недостатъчни, за да задоволят адекватно нуждата от властовия процес.

63. Така че са създадени определени изкуствени нужди, които попадат в група 2, следователно обслужват необходимостта от процеса на власт. Разработени са рекламни и маркетингови техники, които карат много хора да чувстват, че се нуждаят от неща, които техните баби и дядовци никога не са желали или дори са мечтали. Изискват се сериозни усилия, за да се спечелят достатъчно пари, за да се задоволят тези изкуствени нужди, следователно те попадат в група 2. (Но вижте параграфи 80-82.) Съвременният човек трябва да задоволи нуждата си от процеса на власт до голяма степен чрез преследване на изкуствените нужди, създадени от рекламна и маркетингова индустрия и чрез сурогатни дейности.

64. Изглежда, че за много хора, може би за мнозинството, тези изкуствени форми на властовия процес са недостатъчни. Тема, която се появява многократно в писанията на социалните критици от втората половина на 20-ти век, е чувството за безцелност, което измъчва много хора в съвременното общество. (Тази безцелност често се нарича с други имена като „аномия“ или „празнота на средната класа“.) Ние предполагаме, че така наречената „криза на идентичността“ всъщност е търсене на чувство за цел, често за ангажиране с подходяща сурогатна дейност. Може да се окаже, че екзистенциализмът е до голяма степен отговор на безцелността на съвременния живот. Много широко разпространено в съвременното общество е търсенето на „удовлетворение“. Но смятаме, че за мнозинството от хората дейност, чиято основна цел е удовлетворение (т.е. сурогатна дейност), не носи напълно задоволително удовлетворение. С други думи, не задоволява напълно нуждата от властовия процес. (Вижте параграф 41.) Тази нужда може да бъде напълно задоволена само чрез дейности, които имат някаква външна цел, като физически нужди, секс, любов, статус, отмъщение и т.н.

65. Освен това, когато целите се преследват чрез печелене на пари, изкачване по стълбата на статуса или функциониране като част от системата по някакъв друг начин, повечето хора не са в състояние да преследват целите си АВТОНОМНО. Повечето работници са нечии служители и, както посочихме в параграф 61, трябва да прекарват дните си, правейки това, което им се казва да правят, по начина, по който им е казано да го правят. Дори повечето хора, които работят за себе си, имат само ограничена автономия. Хронично оплакване на малките предприятия и предприемачите е, че ръцете им са вързани от прекомерната държавна разпоредба. Някои от тези разпоредби без съмнение са ненужни, но в по-голямата си част държавните разпоредби са съществени и неизбежни части от нашето изключително сложно общество. Голяма част от малкия бизнес днес оперира на франчайз система. В Wall Street Journal беше съобщено преди няколко години, че много от компаниите, предоставящи франчайз, изискват от кандидатите за франчайз да преминат тест за личността, който е предназначен да ИЗКЛЮЧИ онези, които имат креативност и инициатива, тъй като такива хора не са достатъчно послушни, за да се съвместят покорно с франчайз системата. Това изключва от малкия бизнес много от хората, които най-много се нуждаят от автономия.

66. Днес хората живеят повече от това, което системата прави ЗА тях или ЗА тях, отколкото от това, което правят за себе си. А това, което правят за себе си, се прави все повече по канали, заложени от системата. Възможностите обикновено са тези, които системата предоставя, възможностите трябва да се използват в съответствие с правилата и разпоредбите и трябва да се следват техники, предписани от експерти, за да има шанс за успех.

67. По този начин процесът на власт е нарушен в нашето общество поради липса на реални цели и липса на автономия в преследването на целите. Но също така е нарушено поради тези човешки стремежи, които попадат в група 3: стремежите, които човек не може да задоволи адекватно, без значение колко усилия полага. Един от тези стимули е нуждата от сигурност. Животът ни зависи от решенията, взети от други хора; ние нямаме контрол върху тези решения и обикновено дори не познаваме хората, които ги вземат. („Живеем в свят, в който сравнително малко хора – може би 500 или 1000 – вземат важните решения“, Филип Б. Хейман от Юридическия факултет на Харвард, цитиран от Антъни Луис, New York Times, 21 април 1995 г.). Животът ни зависи от това дали стандартите за безопасност в атомната електроцентрала се поддържат правилно; за това колко пестициди е позволено да попаднат в нашата храна или колко замърсяване има във въздуха ни; колко умел (или некомпетентен) е нашият лекар; дали ще загубим или ще получим работа може да зависи от решенията, взети от правителствени икономисти или ръководители на корпорации и т.н. Повечето хора не са в състояние да се защитят срещу тези заплахи до голяма степен. Следователно търсенето на сигурност на индивида среща провал, което води до чувство на безсилие.

68. Може да се възрази, че първобитният човек е физически по-малко защитен от съвременния човек, както се вижда от по-кратката му продължителност на живота; следователно съвременният човек страда от по-малко, а не от повече, ниво на несигурност, нормално за човешките същества. Но психологическата сигурност не съответства тясно на физическата сигурност. Това, което ни кара да се ЧУВСТВАМЕ сигурни, не е толкова обективната сигурност, колкото чувството на увереност в способността ни да се грижим за себе си. Първобитният човек, заплашен от свирепо животно или от глад, може да се бие при самозащита или да пътува в търсене на храна. Той няма сигурност в успеха на тези усилия, но в никакъв случай не е безпомощен срещу нещата, които го заплашват. Съвременният индивид от друга страна е застрашен от много неща, срещу които е безпомощен; ядрени аварии, канцерогени в храната, замърсяване на околната среда, война, увеличаване на данъците, нахлуване в личния му живот от големи организации, национални, социални или икономически явления, които могат да нарушат начина му на живот.

69. Вярно е, че първобитният човек е безсилен срещу някои от нещата, които го заплашват; болест например. Но може да приеме стоически риска от заболяване. Това е част от природата на нещата, не е ничия вина, освен ако не е по вина на някакъв въображаем, безличен демон. Но заплахите за съвременния индивид обикновено са НАПРАВЕНИ ОТ ЧОВЕКА. Те не са плод на случайност, а са НАЛОЖЕНИ върху него от други лица, на чиито решения той, като индивид, не може да повлияе. В резултат на това той се чувства разочарован, унизен и ядосан.

70. По този начин примитивният човек в по-голямата си част държи сигурността си в свои ръце (или като индивид, или като член на МАЛКА група), докато сигурността на съвременния човек е в ръцете на хора или организации, които са твърде отдалечени или твърде големи, за да може той лично да им повлияе. Така че стремежът на съвременния човек към сигурност попада в групи 1 и 3; в някои области (храна, подслон и т.н.) неговата сигурност е осигурена само с цената на незначителни усилия, докато в други области той НЕ МОЖЕ да постигне сигурност. (Гореизложеното значително опростява реалната ситуация, но посочва по груб, общ начин как състоянието на съвременния човек се различава от това на първобитния човек.)

71. Хората имат много преходни стремежи или импулси, които непременно са провал в съвременния живот, поради което попадат в група 3. Човек може да се ядоса, но съвременното общество не може да позволи битки. В много ситуации той дори не позволява вербална агресия. Когато отива някъде, човек може да бърза или да е в настроение да пътува бавно, но обикновено няма друг избор, освен да се движи с потока на трафика и да спазва светофарите. Човек може да иска да върши работата си по различен начин, но обикновено може да работи само според правилата, определени от неговия работодател. И по много други начини съвременният човек е притиснат от мрежа от правила и разпоредби (изрични или косвени), които осуетяват много от неговите импулси и по този начин се намесват в процеса на властта. Повечето от тези разпоредби не могат да бъдат пренебрегнати, защото са необходими за функционирането на индустриалното общество.

72. Съвременното общество в определени отношения е изключително толерантно. По въпроси, които не са от значение за функционирането на системата, обикновено можем да правим каквото си поискаме. Можем да вярваме във всяка религия, която ни харесва (стига да не насърчава поведение, което е опасно за системата). Можем да си лягаме с всеки, който ни харесва (стига да практикуваме „безопасен секс“). Можем да правим каквото си поискаме, стига да е МАЛОВАЖНО. Но във всички ВАЖНИ въпроси системата все повече се стреми да регулира нашето поведение.

73. Поведението се регулира не само чрез изрични правила и не само от правителството. Контролът често се упражнява чрез непряка принуда или чрез психологически натиск или манипулация и от организации, различни от правителството, или от системата като цяло. Повечето големи организации използват някаква форма на пропаганда, за да манипулират обществените нагласи или поведение. Пропагандата не се ограничава до „комерсиалности“ и реклами, а понякога дори не е съзнателно замислена като пропаганда от хората, които я правят. Например, съдържанието на развлекателните програми е мощна форма на пропаганда. Пример за непряка принуда: Няма закон, който да казва, че трябва да ходим на работа всеки ден и да следваме заповедите на нашия работодател. От законова гледна точка нищо не ни пречи да отидем да живеем в дивата природа като първобитни хора или да започнем собствен бизнес. Но на практика остава много малко дива държава, а в икономиката има място само за ограничен брой собственици на малък бизнес. Следователно повечето от нас могат да оцелеят само като служители на някой друг.

74. Предполагаме, че манията на съвременния човек за дълголетие и за поддържане на физическа сила и сексуална привлекателност до напреднала възраст е симптом на неудовлетвореност, произтичаща от лишения по отношение на процеса на власт. „Кризата на средната възраст“ също е такъв симптом. Такава е и липсата на интерес към раждането на деца, която е доста често срещана в съвременното общество, но почти нечувана в примитивните общества.

75. В примитивните общества животът е последователност от етапи. След като нуждите и целите на един етап са изпълнени, няма особено нежелание да се премине към следващия етап. Млад мъж преминава през процеса на власт, като става ловец, ловувайки не за спорт или за удовлетворение, а за да получи месо, което е необходимо за храна. (При младите жени процесът е по-сложен, с по-голям акцент върху социалната власт; няма да обсъждаме това тук.) Тази фаза, преминала успешно, младият мъж няма никакво нежелание да се примири с отговорностите за отглеждане на семейство. (За разлика от тях, някои съвременни хора отлагат за неопределено време раждането на деца, защото са твърде заети да търсят някакъв вид „удовлетворение“. Ние предполагаме, че удовлетворението, от което се нуждаят, е адекватно преживяване на процеса на власт – с истински цели вместо изкуствени цели на сурогатни дейности ) Отново, след като успешно е отгледал децата си, преминавайки през процеса на власт, като им е осигурил физическите нужди, първобитният човек чувства, че работата му е свършена и е готов да приеме старостта (ако оцелее толкова дълго) и смъртта. Много съвременни хора, от друга страна, са обезпокоени от перспективата за физическо влошаване и смърт, както се вижда от количеството усилия, които полагат, опитвайки се да поддържат своето физическо състояние, външен вид и здраве. Ние твърдим, че това се дължи на неудовлетвореност, произтичаща от факта, че те никога не са използвали физическите си сили за някаква практическа употреба, никога не са преминавали през процеса на власт, използвайки телата си по сериозен начин. Не примитивният човек, който е използвал тялото си ежедневно за практически цели, се страхува от влошаването на възрастта, а съвременният човек, който никога не е имал практическа употреба на тялото си освен ходенето от колата до къщата си. Човекът, чиято нужда от процеса на власт е била задоволена през живота му, е най-подготвен да приеме края на този живот.

76. В отговор на аргументите в този раздел някой ще каже: „Обществото трябва да намери начин да даде възможност на хората да преминат през процеса на власт.“ Това няма да работи за тези, които се нуждаят от автономия във властовия процес. За такива хора стойността на възможността се унищожава от самия факт, че обществото им я дава. Това, от което се нуждаят, е да намерят или създадат свои собствени възможности. Докато системата им ДАВА техните възможности, тя все още ги държи на каишка. За да постигнат автономия, те трябва да се свалят от тази каишка.

Как някои хора се приспособяват

77. Не всеки в индустриално-технологичното общество страда от психологически проблеми. Някои хора дори твърдят, че са доста доволни от обществото такова, каквото е. Сега обсъждаме някои от причините, поради които хората се различават толкова много в реакцията си към съвременното общество.

78. Първо, без съмнение има вродени различия в силата на стремежа към власт. Индивидите със слаб стремеж към власт може да имат относително малка нужда да преминат през процеса на власт или поне относително малка нужда от автономия в процеса на власт. Това са послушни типове, които биха били щастливи като дадо в плантация в Стария Юг. (Нямаме намерение да се присмиваме на „плантационните тъмнокожи“ от Стария Юг. За тяхна чест, повечето от робите НЕ бяха доволни от робството си. Ние се присмиваме на хората, които СА доволни от робството.)

79. Някои хора може да имат някакъв изключителен стремеж, който преследвайки, задоволяват нуждата си от процеса на власт. Например, тези, които имат необичайно силен стремеж към социален статус, може да прекарат целия си живот, изкачвайки се по стълбата на статуса, без никога да се отегчат от тази игра.

80. Хората се различават по своята чувствителност към рекламни и маркетингови техники. Някои хора са толкова податливи, че дори и да правят много пари, не могат да задоволят постоянния си копнеж за лъскавите нови играчки, които маркетинговата индустрия върти пред очите им. Така че те винаги се чувстват затруднени финансово, дори ако доходите им са големи, а желанията им са разочаровани.

81. Някои хора имат слаба чувствителност към рекламни и маркетингови техники. Това са хората, които не се интересуват от пари. Материалното придобиване не обслужва нуждите им от процеса на власт.

82. Хората, които имат средна чувствителност към рекламни и маркетингови техники, са в състояние да спечелят достатъчно пари, за да задоволят жаждата си за стоки и услуги, но само с цената на сериозни усилия (полагане на извънреден труд, намиране на втора работа, печелене на повишения и т.н.). Така материалното придобиване обслужва тяхната нужда от процеса на власт. Но това не означава непременно, че тяхната нужда е напълно задоволена. Те може да имат недостатъчна автономия в процеса на власт (работата им може да се състои в следване на заповеди) и някои от техните стремежи може да бъдат разочаровани (напр. сигурност, агресия). (Ние сме виновни за прекаленото опростяване в параграфи 80-82, защото сме приели, че желанието за материално придобиване е изцяло творение на рекламната и маркетинговата индустрия. Разбира се, не е толкова просто.)

83. Някои хора частично задоволяват нуждата си от власт, като се идентифицират с мощна организация или масово движение. Индивид без цели или власт се присъединява към движение или организация, възприема целите им като свои, след което работи за постигането на тези цели. Когато някои от целите са постигнати, индивидът, въпреки че личните му усилия са изиграли само незначителна роля в постигането на целите, се чувства (чрез идентифицирането си с движението или организацията), сякаш е преминал през властовия процес. Това явление беше експлоатирано от фашистите, нацистите и комунистите. Нашето общество също го използва, макар и по-малко грубо. Пример: Мануел Нориега беше дразнител за САЩ (цел: наказване на Нориега). САЩ нахлуха в Панама (усилие) и наказаха Нориега (постигане на цел). САЩ преминаха през процеса на властта и много американци, поради своята идентификация със САЩ, изпитаха процеса на властта косвено. Оттук и широкото обществено одобрение на инвазията в Панама; дава на хората усещане за власт. Виждаме същото явление в армии, корпорации, политически партии, хуманитарни организации, религиозни или идеологически движения. По-специално, левите движения са склонни да привличат хора, които се стремят да задоволят нуждата си от власт. Но за повечето хора идентифицирането с голяма организация или масово движение не задоволява напълно нуждата от власт.

84. Друг начин, по който хората задоволяват нуждата си от процеса на власт е чрез сурогатни дейности. Както обяснихме в параграфи 38-40, сурогатната дейност е дейност, насочена към изкуствена цел, която индивидът преследва в името на „удовлетворението“, което получава от преследването на целта, а не защото трябва да постигне самата цел . Например, няма практически мотив за изграждане на огромни мускули, удряне на малка бяла топка в дупка или придобиване на пълна серия от пощенски марки. И все пак много хора в нашето общество се посвещават със страст на бодибилдинга, голфа или колекционирането на марки. Някои хора са по-„насочени към други“ (На англ. Other-directed, което е жаргон, че някой действа и мисли не спрямо собствените ценности, ами заради външно влияние – А.С.) от други и следователно по-лесно ще придадат значение на сурогатна дейност, просто защото хората около тях я смятат за важна или защото обществото им казва, че е важна. Ето защо някои хора се отнасят много сериозно към по същество тривиални дейности като спорт, или бридж, или шах, или тайнствени научни занимания, докато други, които са по-ясновидни, никога не виждат тези неща като нещо друго, освен като сурогатни дейности, които те са, и следователно никога не им придават достатъчно значение, за да задоволят нуждата си от процеса на власт по този начин. Остава само да се отбележи, че в много случаи начинът, по който човек си изкарва прехраната, също е сурогатна дейност. Не е ЧИСТА сурогатна дейност, тъй като част от мотива за дейността е да се спечелят физическите нужди и (за някои хора) социален статус и лукса, който рекламата ги кара да искат. Но много хора полагат в работата си много повече усилия, отколкото е необходимо, за да спечелят парите и статуса, от който се нуждаят, и тези допълнителни усилия представляват сурогатна дейност. Това допълнително усилие), заедно с емоционалната инвестиция, която го придружава, е една от най-мощните сили, действащи към непрекъснатото развитие и усъвършенстване на системата, с отрицателни последици за индивидуалната свобода. (Вижте параграф 131.) Особено за най-креативните учени и инженери работата обикновено е до голяма степен сурогатна дейност. Този момент е толкова важен, че заслужава отделно обсъждане, което ще дадем след малко (параграфи 87-92).

85. В този раздел обяснихме колко хора в съвременното общество задоволяват в по-голяма или по-малка степен нуждата си от процеса на власт. Но смятаме, че за мнозинството от хората нуждата от властовия процес не е напълно задоволена. На първо място) тези, които имат ненаситен стремеж към статус или които са здраво „закачени“ за сурогатна дейност) или които се идентифицират достатъчно силно с движение или организация, за да задоволят нуждата си от власт по този начин, са изключителни личности. Други не са напълно доволни от заместващи дейности или от идентификация с организация. (Вижте параграфи 41, 64.) На второ място, твърде много контрол се налага от системата чрез изрично регулиране или чрез социализация, което води до дефицит на автономия и разочарование поради невъзможността за постигане на определени цели и необходимостта на ограничаване на твърде много импулси.

86. Но дори и повечето хора в индустриално-технологичното общество да бяха добре доволни, ние (FC – Freedom Club, Клубът на свободата. Това са инициали, които Тед Качински е писал по изобретените от него бомби – А.С.) пак бихме се противопоставяли на тази форма на общество, защото (наред с други причини) считаме за унизително да задоволиш нуждата си от процеса на власт чрез сурогатни дейности или чрез идентифициране с организация), а не чрез преследване на реални цели.

Мотивите на учените

87. Науката и технологиите предоставят най-важните примери за сурогатни дейности. Някои учени твърдят, че са мотивирани от „любопитство“ или от желание „да бъдат от полза за човечеството“. Но е лесно да се види, че нито едно от двете не може да бъде основният мотив на повечето учени. Що се отнася до „любопитството“, това понятие е просто абсурдно. Повечето учени работят върху тясно специализирани проблеми, които не са обект на нормално любопитство. Например, любопитен ли е астроном, математик или ентомолог за свойствата на изопропилтриметилметан? Разбира се, че не. Само химик проявява любопитство към такова нещо и то само защото химията е неговата сурогатна дейност. Любопитен ли е химикът относно подходящата класификация на нов вид бръмбар? Не. Този въпрос интересува само ентомолога и той се интересува от него само защото ентомологията е негова сурогатна дейност. Ако химикът и ентомологът трябваше да положат сериозни усилия, за да се снабдят с физическите нужди, и ако това усилие упражнява способностите им по интересен начин, но в някакво ненаучно преследване, тогава нямаше да им пука за изопропилтриметилметан или за класификацията на бръмбарите. Да предположим, че липсата на средства за следдипломно обучение е накарала химика да стане застрахователен брокер вместо химик. В такъв случай той щеше да се интересува много от застрахователни въпроси, но нямаше да го е грижа за изопропилтриметилметан. Във всеки случай не е нормално за задоволяване на чисто любопитство да се влага времето и усилията, които учените влагат в работата си. Обяснението „любопитство“ за мотива на учените просто не може да издържи.

88. Обяснението за „ползата на човечеството“ не работи по-добре. Някои научни работи нямат никаква мислима връзка с благосъстоянието на човешката раса – повечето от археологията или сравнителната лингвистика например. Някои други области на науката предоставят очевидно опасни възможности. И все пак учените в тези области са също толкова ентусиазирани за работата си, колкото и тези, които разработват ваксини или изучават замърсяването на въздуха. Помислете за случая с д-р Едуард Телър, който имаше очевидно емоционално участие в насърчаването на атомни електроцентрали. Дали това участие произтича от желанието да се облагодетелства човечеството? Ако е така, тогава защо д-р Телър не се вълнува от други „хуманитарни“ каузи? Ако е бил такъв хуманитарен човек, тогава защо е помогнал за разработването на H-бомбата? Както при много други научни постижения, много е открит въпросът дали атомните електроцентрали наистина са от полза за човечеството. Евтиният ток надвишава ли натрупаните отпадъци и риска от аварии? Д-р Телър беше видял само едната страна на въпроса. Очевидно неговата емоционална ангажираност с ядрената енергия не произтича от желанието да „облагодетелства човечеството“, а от личното удовлетворение, което получава от работата си и от това, че я вижда за практическа употреба.

89. Същото важи и за учените като цяло. С възможни редки изключения, техният мотив не е нито любопитство, нито желание да облагодетелстват човечеството, а необходимостта да преминат през процеса на власт: да имат цел (научен проблем за решаване), да положат усилия (изследвания) и да постигнат целта (решение на проблема). Науката е сурогатна дейност, защото учените работят главно за удовлетворението, което получават от самата работа.

90. Разбира се, не е толкова просто. Други мотиви играят роля за много учени. Пари и статус например. Някои учени може да са хора от този тип, които имат ненаситен стремеж към статус (вижте параграф 79) и това може да осигури голяма част от мотивацията за тяхната работа. Без съмнение по-голямата част от учените, както и по-голямата част от общото население, са повече или по-малко податливи на рекламни и маркетингови техники и се нуждаят от пари, за да задоволят жаждата си за стоки и услуги. Следователно науката не е ЧИСТА сурогатна дейност. Но до голяма степен това е сурогатна дейност.

91. Освен това науката и технологиите представляват мощно масово движение и много учени задоволяват нуждата си от власт чрез идентифициране с това масово движение. (Вижте параграф 83.)

92. Така науката върви напред сляпо, без да се съобразява с истинското благосъстояние на човешката раса или с който и да е друг стандарт, подчинявайки се единствено на психологическите нужди на учените и на правителствените служители и ръководителите на корпорации, които осигуряват средствата за изследване.

Природата на свободата

93. Ние ще твърдим, че индустриално-технологичното общество не може да бъде реформирано по такъв начин, че да му попречи прогресивно да стеснява сферата на човешката свобода. Но тъй като „свобода“ е дума, която може да се тълкува по много начини, първо трябва да изясним какъв вид свобода ни интересува.

94. Под „свобода“ имаме предвид възможността да преминем през процеса на власт с реални цели, а не с изкуствени цели на сурогатни дейности, и без намеса, манипулация или надзор от никого, особено от която и да е голяма организация. Свободата означава да контролирате (като индивид или като член на МАЛКА група) проблемите на живота и смъртта на своето съществуване: храна, облекло, подслон и защита срещу всякакви заплахи, които може да има в околната среда. Свободата означава да имаш власт; не силата да контролираш други хора, а силата да контролираш обстоятелствата в собствения си живот. Човек няма свобода, ако някой друг (особено голяма организация) има власт над него, без значение колко добронамерено, толерантно и всепозволено може да се упражнява тази власт. Важно е да не бъркате свободата с обикновената всепозволеност (вижте параграф 72).

95. Твърди се, че живеем в свободно общество, защото имаме определен брой конституционно гарантирани права. Но те не са толкова важни, колкото изглеждат. Степента на лична свобода, която съществува в едно общество, се определя повече от икономическата и технологична структура на обществото, отколкото от законите или формата му на управление. Повечето от индианските нации в Нова Англия са били монархии и много от градовете на италианския Ренесанс са били контролирани от диктатори. Но като четем за тези общества, човек остава с впечатлението, че те позволяват много повече лична свобода, отколкото нашето общество. Отчасти това се дължи на липсата на ефективни механизми за налагане на волята на владетеля: нямало е модерни, добре организирани полицейски сили, нямало ебързи комуникации на дълги разстояния, нямало е камери за наблюдение, нямало е досиета с информация за живота на обикновените граждани. Следователно е било сравнително лесно контролът да бъде избегнат.

96. Що се отнася до нашите конституционни права, помислете например за свободата на печата. Това е много важен инструмент за ограничаване на концентрацията на политическа власт и за задържане на тези, които имат политическа власт, чрез публично излагане на всяко лошо поведение от тяхна страна. Но свободата на печата е от много малка полза за обикновения гражданин като индивид. Средствата за масово осведомяване са предимно под контрола на големи организации, които са интегрирани в системата. Всеки, който има малко пари, може да отпечата нещо или да го разпространи в интернет или по някакъв друг начин, но това, което той има да каже, ще бъде затрито от огромния обем материали, публикувани от медиите, следователно няма да има практически ефект. Следователно да направят впечатление на обществото с думи е почти невъзможно за повечето хора и малки групи. Вземете нас (FC – Freedom Club, Клуб на свободата – А.С.) например. Ако никога не бяхме извършили нищо насилствено и бяхме предали настоящите писания на издател, те вероятно нямаше да бъдат приети. Ако бяха приети и публикувани, сигурно нямаше да привлекат много читатели, защото е по-забавно да гледаш глупостите, изложени в медиите, отколкото да четеш трезво есе. Дори ако тези писания имаха много читатели, повечето от тези читатели скоро щяха да забравят какво са прочели, тъй като умовете им са наводнени от масата материал, който медията излива по тях. За да има шанс посланието ни пред обществото да остави трайно впечатление, трябваше да убием хора.

97. Конституционните права са полезни до известна степен, но те не служат за гарантиране на много повече от това, което може да се нарече буржоазна концепция за свобода. Според буржоазната концепция „свободният“ човек по същество е елемент от социалната машина и има само определен набор от предписани и разграничени свободи; свободи, които са предназначени да обслужват повече нуждите на социалната машина, отколкото тези на индивида. Така „свободният“ човек на буржоазията има икономическа свобода, защото това насърчава растежа и прогреса; той има свобода на печата, защото публичната критика възпира лошото поведение на политическите лидери; той има право на справедлив процес, защото лишаването от свобода по прищявка на силните би било лошо за системата. Това очевидно е било отношението на Симон Боливар. За него хората заслужават свобода само ако я използват, за да насърчават прогреса (прогреса, както го възприемат буржоазните). Други буржоазни мислители възприемат подобен възглед за свободата като просто средство за постигане на колективни цели. Честър К. Тан в, Китайска политическа мисъл през двадесетия век, на страница 202, обяснява философията на лидера на Гоминданг Ху Хан-Мин така: „На човек са дадени права, защото той е член на обществото и животът му в общността изисква такива права. Под общност Ху има предвид цялото общество или нацията.“ И на страница 259 Тан заявява, че според Карсун Чанг (Чанг Чун-Май, ръководител на Държавната социалистическа партия в Китай) свободата трябва да се използва в интерес на държавата и на хората като цяло. Но каква свобода има човек, ако може да я използва само както някой друг предписва? Концепцията на FC за свободата не е тази на Боливар, Ху, Чанг или други буржоазни теоретици. Проблемът с такива теоретици е, че те са превърнали разработването и прилагането на социалните теории в своя сурогатна дейност. Следователно теориите са предназначени да обслужват нуждите на теоретиците повече от нуждите на всички хора, които може да имат лошия късмет да живеят в общество, в което теориите са наложени.

98. Още нещо, което трябва да се отбележи в този раздел: Не трябва да се приема, че човек има достатъчно свобода само защото КАЗВА, че има достатъчно. Свободата е ограничена отчасти от психологически контрол, който хората не осъзнават, и освен това идеите на много хора за това какво представлява свободата се управляват повече от социалните конвенции, отколкото от техните реални нужди. Например, много вероятно е леви от свръхсоциализирания тип да кажат, че повечето хора, включително и те самите, са социализирани твърде малко, а не твърде много, но свръхсоциализираният ляв плаща висока психологическа цена за високото си ниво на социализация.

Някои принципи на историята

99. Мислете за историята като сбор от два компонента: непостоянен компонент, който се състои от непредсказуеми събития, които не следват забележим модел, и регулярен компонент, който се състои от дългосрочни исторически тенденции. Тук се занимаваме с дългосрочните тенденции.

100. ПЪРВИ ПРИНЦИП. Ако се направи МАЛКА промяна, която засяга дългосрочна историческа тенденция, тогава ефектът от тази промяна почти винаги ще бъде преходен – тенденцията скоро ще се върне към първоначалното си състояние. (Пример: Движение за реформи, предназначено да изчисти политическата корупция в едно общество, рядко има повече от краткосрочен ефект; рано или късно реформаторите се отпускат и корупцията се промъква обратно. Нивото на политическа корупция в дадено общество има тенденция да остава постоянно, или да се променя само бавно с еволюцията на обществото. Обикновено политическото прочистване ще бъде постоянно само ако е придружено от широко разпространени социални промени; МАЛКА промяна в обществото няма да е достатъчна.) Ако малка промяна в дългосрочна историческа тенденция изглежда постоянна, това е само защото промяната действа в посоката, в която тенденцията вече се движи, така че тенденцията не се променя, а само се избутва крачка напред.

101. Първият принцип е почти тавтология. Ако една тенденция не е стабилна по отношение на малки промени, тя би се лутала произволно, вместо да следва определена посока; с други думи, това изобщо няма да е дългосрочна тенденция.

102. ВТОРИ ПРИНЦИП. Ако се направи промяна, която е достатъчно голяма, за да промени трайно дългосрочна историческа тенденция, тогава тя ще промени обществото като цяло. С други думи, обществото е система, в която всички части са взаимосвързани и не можете да промените трайно важна част, без да промените и всички други части.

103. ТРЕТИ ПРИНЦИП. Ако се направи промяна, която е достатъчно голяма, за да промени трайно дългосрочна тенденция, тогава последствията за обществото като цяло не могат да бъдат предвидени предварително. (Освен ако различни други общества не са преминали през същата промяна и са преживели същите последствия, в който случай може да се предскаже на емпирични основания, че друго общество, което преминава през същата промяна, вероятно ще изпита подобни последствия.)

104. ЧЕТВЪРТИ ПРИНЦИП. Нов вид общество не може да бъде проектирано на хартия. Тоест не можете предварително да планирате нова форма на общество, след което да я създадете и да очаквате да функционира така, както е проектирано.

105. Третият и четвъртият принцип са резултат от сложността на човешките общества. Промяната в човешкото поведение ще засегне икономиката на обществото и неговата физическа среда; икономиката ще повлияе на околната среда и обратно, а промените в икономиката и околната среда ще повлияят на човешкото поведение по сложни, непредвидими начини; и т.н. Мрежата от причини и следствия е твърде сложна, за да бъде разплетена и разбрана.

106. ПЕТИ ПРИНЦИП. Хората не избират съзнателно и рационално формата на своето общество. Обществата се развиват чрез процеси на социална еволюция, които не са под рационален човешки контрол.

107. Петият принцип е следствие от останалите четири.

108. За да илюстрираме: според първия принцип, най-общо казано, опитът за социална реформа или действа в посоката, в която обществото се развива така или иначе (така че просто ускорява промяна, която би настъпила във всеки случай), или има само преходен ефект, така че обществото скоро да се плъзне обратно в стария си курс. За да се направи трайна промяна в посоката на развитие на който и да е важен аспект на едно общество, реформата е недостатъчна и е необходима революция. (Една революция не включва непременно въоръжено въстание или сваляне на правителство.) Според втория принцип, революцията никога не променя само един аспект на едно общество, тя променя цялото общество; и чрез третия принцип настъпват промени, които никога не са били очаквани или желани от революционерите. Според четвъртия принцип, когато революционери или утописти създадат нов вид общество, то никога не работи по план.

109. Американската революция не дава контрапример. Американската „революция“ не беше революция в нашия смисъл на думата, а война за независимост, последвана от доста широкообхватна политическа реформа. Бащите-основатели не са променили посоката на развитие на американското общество, нито са се стремили да го направят. Те само освободиха развитието на американското общество от забавящия ефект на британското управление. Тяхната политическа реформа не промени нито една основна тенденция, а само тласна американската политическа култура по нейната естествена посока на развитие. Британското общество, на което американското беше издънка, се движеше дълго време в посока на представителна демокрация. А преди Войната за независимост американците вече практикуваха значителна степен на представителна демокрация в колониалните събрания. Политическата система, установена от Конституцията, е моделирана по британската система и колониалните събрания. С големи промени, разбира се – няма съмнение, че бащите-основатели са направили много важна стъпка. Но това беше стъпка по пътя, по който англоезичният свят вече вървеше. Доказателството е, че Великобритания и всички нейни колонии, които бяха населени предимно с хора от британски произход, в крайна сметка получиха системи на представителна демокрация, по същество подобни на тези в Съединените щати. Ако бащите-основатели бяха изгубили нервите си и бяха отказали да подпишат Декларацията за независимост, начинът ни на живот днес нямаше да бъде значително по-различен. Може би щяхме да имаме малко по-тесни връзки с Великобритания и щяхме да имаме парламент и министър-председател вместо Конгрес и президент. Не е голяма работа. Така Американската революция не дава контрапример на нашите принципи, а добра илюстрация за тях.

110. Все пак човек трябва да използва здравия разум при прилагането на принципите. Те са изразени на неточен език, който позволява свобода на тълкуване, и могат да бъдат намерени изключения от тях. Така че ние представяме тези принципи не като ненарушими закони, а като практически правила или ръководства за мислене, които могат да осигурят частична противоотрова на наивните идеи за бъдещето на обществото. Принципите трябва да се имат предвид постоянно и когато човек стигне до заключение, което противоречи на тях, трябва внимателно да преразгледа своето мислене и да запази заключението само ако има добри, солидни причини за това.

Индустриално-технологичното общество не може да бъде реформирано

111. Горните принципи помагат да се покаже колко безнадеждно трудно би било да се реформира индустриалната система по такъв начин, че да се предотврати прогресивното стесняване на нашата сфера на свобода. Съществува постоянна тенденция, връщайки се поне към Индустриалната революция, технологията да укрепва системата на висока цена в личната свобода и местната автономия. Следователно всяка промяна, предназначена да защити свободата от технологиите, би била в противоречие с фундаментална тенденция в развитието на нашето общество. Следователно подобна промяна или би била преходна — скоро залята от вълната на историята — или, ако е достатъчно голяма, за да бъде постоянна, би променила природата на цялото ни общество. Това според първия и втория принцип. Освен това, тъй като обществото ще бъде променено по начин, който не може да бъде предвиден предварително (трети принцип), ще има голям риск. Промени, достатъчно големи, за да направят трайна разлика в полза на свободата, няма да бъдат инициирани, защото ще се разбере, че те сериозно биха разстроили системата. Така че всякакви опити за реформи биха били твърде плахи, за да бъдат ефективни. Дори да бъдат започнати промени, достатъчно големи, за да направят трайна разлика, те ще бъдат оттеглени, когато техните разрушителни ефекти станат очевидни. Така трайни промени в полза на свободата могат да бъдат осъществени само от хора, готови да приемат радикална, опасна и непредвидима промяна на цялата система. С други думи от революционери, а не от реформатори.

112. Хората, които се стремят да спасят свободата, без да пожертват предполагаемите ползи от технологията, ще предложат наивни схеми за някаква нова форма на общество, която би съчетала свободата с технологията. Отделно от факта, че хората, които правят подобни предложения, рядко предлагат каквито и да било практически средства, чрез които новата форма на общество би могла да бъде създадена на първо място, от четвъртия принцип следва, че дори ако новата форма на общество може да бъде установена веднъж, то или ще се срине, или ще даде резултати, много различни от очакваните.

113. Така че дори на много общи основания изглежда много невероятно да се намери някакъв начин за промяна на обществото, който да съчетае свободата с модерните технологии. В следващите няколко раздела ще дадем по-конкретни причини за заключението, че свободата и технологичният прогрес са несъвместими.

Ограничаването на свободата е неизбежно в индустриалното общество

114. Както е обяснено в параграфи 65-67, 70-73, съвременният човек е вързан от мрежа от правила и разпоредби и съдбата му зависи от действията на хора, отдалечени от него, на чиито решения той не може да повлияе. Това не е случайно или плод на произвола на арогантните бюрократи. Това е необходимо и неизбежно във всяко технологично напреднало общество. Системата ТРЯБВА да регулира строго човешкото поведение, за да функционира. На работа хората трябва да правят това, което им се казва да правят, когато им се казва да го правят и по начина, по който им се казва да го правят, в противен случай производството ще бъде хвърлено в хаос. Бюрокрациите ТРЯБВА да се управляват според строги правила. Разрешаването на съществена лична свобода на действие на бюрократите от по-ниско ниво би нарушило системата и би довело до обвинения в несправедливост поради разликите в начина, по който отделните бюрократи упражняват своята свобода на действие. Вярно е, че някои ограничения на нашата свобода могат да бъдат премахнати, но ОБЩО КАЗАНО регулирането на живота ни от големи организации е необходимо за функционирането на индустриално-технологичното общество. Резултатът е чувство на безсилие от страна на обикновения човек. Възможно е обаче официалните разпоредби все повече да се заменят с психологически инструменти, които ни карат да искаме да правим това, което системата изисква от нас. (Пропаганда, образователни техники, програми за „психично здраве“ и др.)

115. Системата ТРЯБВА да принуждава хората да се държат по начини, които все повече се отдалечават от естествения модел на човешкото поведение. Например, системата се нуждае от учени, математици и инженери. Без тях не може да функционира. Така че върху децата е поставен силен натиск да се отличават в тези области. Не е естествено за подрастващо човешко същество да прекарва по-голямата част от времето си седнал на бюро, погълнат от учене. Един нормален юноша иска да прекарва времето си в активен контакт с реалния свят. Сред примитивните народи нещата, които децата са обучавани да правят, обикновено са в разумна хармония с естествените човешки импулси. Сред американските индианци, например, момчетата са били обучавани в активни дейности на открито – точно неща, които харесват момчетата. Но в нашето общество децата са принудени да учат технически предмети, което повечето правят неохотно.

116. Поради постоянния натиск, който системата упражнява, за да промени човешкото поведение, има постепенно увеличаване на броя на хората, които не могат или не желаят да се приспособят към изискванията на обществото: социални пиявици, членове на младежки банди, култисти, антиправителствени бунтовници, радикални природозащитници-саботьори, dropouts (хора             , напуснали училище или университет преди да получат диплома) и съпротивители от различни видове.

117. Във всяко технологично напреднало общество съдбата на индивида ТРЯБВА да зависи от решения, върху които той лично не може да повлияе в голяма степен. Едно технологично общество не може да бъде разделено на малки, автономни общности, защото производството зависи от сътрудничеството на много голям брой хора и машини. Такова общество ТРЯБВА да бъде високо организирано и ТРЯБВА да се вземат решения, които засягат много голям брой хора. Когато едно решение засяга, да речем, милион души, тогава всеки от засегнатите индивиди има средно само една милионна част от вземането на решението. Това, което обикновено се случва на практика, е, че решенията се вземат от държавни служители или изпълнителни директори на корпорации, или от технически специалисти, но дори когато обществеността гласува за дадено решение, броят на гласоподавателите обикновено е твърде голям, за да може гласът на всеки отделен човек да бъде значим. По този начин повечето хора не са в състояние да влияят измеримо върху основните решения, които засягат живота им. Няма възможен начин това да се поправи в едно технологично напреднало общество. Системата се опитва да „разреши“ този проблем, като използва пропаганда, за да накара хората да ИСКАТ решенията, които са взети вместо тях, но дори ако това „решение“ е било напълно успешно в това да накара хората да се почувстват по-добре, би било унизително.

118. Консерваторите и някои други се застъпват за повече „местна автономия“. Някога местните общности са имали автономия, но такава автономия става все по-малко възможна, тъй като местните общности стават все по-заплетени и зависими от широкомащабни системи като комунални услуги, компютърни мрежи, магистрални системи, медиите за масова комуникация и модерната система на здравеопазване. Действащ срещу автономията също е фактът, че технологията, прилагана на едно място, често засяга хората на други далечни места. Така употребата на пестициди или химикали в близост до рекичка може да замърси водоснабдяването на стотици мили надолу по течението и така парниковият ефект засяга целия свят.

119. Системата не съществува и не може да съществува, за да задоволи човешките потребности. Вместо това човешкото поведение трябва да бъде модифицирано, за да отговаря на нуждите на системата. Това няма нищо общо с политическата или социална идеология, която може да се преструва, че ръководи технологичната система. Не е виновен капитализмът и не е виновен социализмът. Вината е на технологията, защото системата се ръководи не от идеология, а от техническа необходимост. Разбира се, системата задоволява много човешки нужди, но най-общо казано, тя прави това само до степента, в която е в полза на системата да го прави. Най-важни са потребностите на системата, а не тези на човека. Например, системата осигурява на хората храна, защото системата не би могла да функционира, ако всички гладуват; тя се грижи за психологическите нужди на хората винаги, когато може УДОБНО да го направи, защото не би могла да функционира, ако твърде много хора изпаднат в депресия или станат бунтовни. Но системата, поради основателни, солидни, практически причини, трябва да упражнява постоянен натиск върху хората да моделират поведението си според нейните нужди. Твърде много отпадъци се натрупват? Правителството, медиите, образователната система, еколозите, всички ни заливат с маса пропаганда за рециклирането. Имате нужда от повече технически персонал? Хор от гласове увещава децата да учат наука. Никой не се запитва дали е нехуманно да се принуждават подрастващите да прекарват по-голямата част от времето си в изучаване на предмети, които повечето от тях мразят. Когато квалифицираните работници са оставени без работа поради техническия напредък и трябва да преминат през „преквалификация“, никой не си задава въпроса дали е унизително с тях да се постъпи по този начин. Просто се приема за даденост, че всеки трябва да се преклони пред техническата необходимост. И с добра причина: ако човешките нужди бяха поставени пред техническата необходимост, щеше да има икономически проблеми, безработица, недостиг или още по-лошо. Понятието „психично здраве“ в нашето общество се определя до голяма степен от степента, в която индивидът се държи в съответствие с нуждите на системата и го прави, без да показва признаци на стрес.

120. Усилията да се направи място за чувство за цел и за автономия в рамките на системата не са по-добри от шега. Например, една компания, вместо всеки от нейните служители да сглоби само една секция от каталог, ще накара всеки да сглоби цял каталог и това уж трябвало да им даде усещане за цел и постижение. Някои компании са се опитали да дадат на своите служители повече автономия в работата им, но по практически причини това обикновено може да бъде направено само в много ограничена степен и във всеки случай на служителите никога не се дава автономия по отношение на крайните цели – техните „автономни“ усилия никога не могат да бъдат насочени към цели, които те избират лично, но само към целите на техния работодател, като оцеляването и растежа на компанията. Всяка компания скоро ще фалира, ако позволи на служителите си да действат по друг начин. По същия начин, във всяко предприятие в социалистическата система работниците трябва да насочат усилията си към целите на предприятието, в противен случай предприятието няма да служи на предназначението си като част от системата. Още веднъж, по чисто технически причини не е възможно повечето индивиди или малки групи да имат голяма автономия в индустриалното общество. Дори собственикът на малък бизнес обикновено има само ограничена автономия. Освен от необходимостта от държавно регулиране, той е ограничен от факта, че трябва да се впише в икономическата система и да отговаря на нейните изисквания. Например, когато някой разработва нова технология, човекът от малкия бизнес често трябва да използва тази технология, независимо дали иска или не, за да остане конкурентоспособен.

„Лошите“ части на технологията не могат да бъдат отделени от „добрите“ части

121. Друга причина, поради която индустриалното общество не може да бъде реформирано в полза на свободата, е, че съвременната технология е единна система, в която всички части са зависими една от друга. Не можете да се отървете от „лошите“ части на технологията и да запазите само „добрите“ части. Да вземем например съвременната медицина. Напредъкът в медицинската наука зависи от напредъка в химията, физиката, биологията, компютърните науки и други области. Усъвършенстваните медицински лечения изискват скъпо, високотехнологично оборудване, което може да бъде предоставено само от технологично прогресивно, икономически богато общество. Ясно е, че не можете да постигнете голям напредък в медицината без цялата технологична система и всичко, което върви с нея.

122. Дори медицинският прогрес да може да се поддържа без останалата част от технологичната система, той сам по себе си би донесъл определени злини. Да предположим например, че е открито лекарство за диабет. Тогава хората с генетична предразположеност към диабет ще могат да оцелеят и да се размножават, както всеки друг. Естественият подбор срещу гени за диабет ще престане и такива гени ще се разпространят сред населението. (Това може да се случва до известна степен вече, тъй като диабетът, макар и да не е лечим, може да се контролира чрез употребата на инсулин.) Същото ще се случи с много други заболявания, предразположеността към които се влияе от генетични фактори (напр. рак в детска възраст) , което води до масивна генетична деградация на популацията. Единственото решение ще бъде някакъв вид евгенична програма или обширно генно инженерство на човешки същества, така че човекът в бъдещето вече да не бъде творение на природата, или на случайността, или на Бог (в зависимост от вашите религиозни или философски възгледи), а произведен продукт.

123. Ако смятате, че голямото правителство се намесва в живота ви твърде много СЕГА, просто изчакайте, докато правителството започне да регулира генетичната конституция на вашите деца. Такова регулиране неизбежно ще последва въвеждането на генното инженерство на човешките същества, тъй като последствията от нерегулираното генно инженерство биха били катастрофални.

124. Обичайният отговор на подобни опасения е да се говори за „медицинска етика“. Но един етичен кодекс не би служил за защита на свободата пред лицето на медицинския прогрес; това само би влошило нещата. Един етичен кодекс, приложим към генното инженерство, би бил на практика средство за регулиране на генетичната конституция на човешките същества. Някой (най-вероятно горната средна класа, предимно) би решил, че такива и такива приложения на генното инженерство са „етични“, а други не са, така че в действителност те биха наложили собствените си ценности върху генетичната конституция на населението като цяло. Дори ако етичен кодекс беше избран на напълно демократична основа, мнозинството щеше да налага собствените си ценности на всяко малцинство, което може да има различна представа за това какво представлява „етично“ използване на генното инженерство. Единственият етичен кодекс, който наистина би защитил свободата, би бил този, който забранява ВСЯКАКВОТО генно инженерство на човешки същества и можете да сте сигурни, че такъв кодекс никога няма да бъде приложен в едно технологично общество. Нито един код, който свеждаше генното инженерство до второстепенна роля, не би могъл да издържи дълго, защото изкушението, представено от огромната мощ на биотехнологиите, би било неустоимо, особено след като за мнозинството от хората много от нейните приложения ще изглеждат очевидно и недвусмислено добри (премахване на физическите и психични заболявания, даващи на хората способностите, от които се нуждаят, за да се справят в днешния свят). Генното инженерство неизбежно ще се използва широко, но само по начини, съответстващи на нуждите на индустриално-технологичната система.

Технологията е по-мощна социална сила от стремежа към свобода

125. Не е възможно да се направи ТРАЕН компромис между технологията и свободата, защото технологията е далеч по-мощната социална сила и непрекъснато посяга на свободата чрез ПОВТАРЯЩИ се компромиси. Представете си случая на двама съседи, всеки от които в началото притежава еднакво количество земя, но единият от които е по-силен от другия. Силният иска парче от земята на другия. Слабият отказва. Силният казва: „Добре, нека направим компромис. Дай ми половината от това, което поисках.“ Слабият няма друг избор, освен да се предаде. Известно време по-късно силният съсед иска друго парче земя, отново има компромис и т.н. Като налага дълга поредица от компромиси на по-слабия човек, могъщият в крайна сметка получава цялата му земя. Така става и в конфликта между технологията и свободата.

126. Нека обясним защо технологията е по-мощна социална сила от стремежа към свобода.

127. Технологичен напредък, който изглежда не застрашава свободата, често се оказва, че по-късно я заплашва много сериозно. Например, помислете за моторизирания транспорт. Някога ходещият човек можеше да отиде където си поиска, да върви със собствено темпо, без да спазва никакви правила за движение, и беше независим от системите за технологична поддръжка. Когато бяха въведени моторните превозни средства, те изглежда увеличиха свободата на човека. Те не отнемаха свободата на ходещия човек, никой не трябваше да има кола, ако не искаше такава, и всеки, който реши да си купи кола, можеше да пътува много по-бързо и по-далеч от ходещия човек. Но въвеждането на моторизирания транспорт скоро промени обществото по такъв начин, че значително ограничи свободата на придвижване на човека. Когато автомобилите станаха многобройни, стана необходимо тяхното широко регулиране. В кола, особено в гъсто населени райони, човек не може просто да отиде където иска със собствено темпо; нечие движение се управлява от потока на трафика и от различни закони за движение. Човек е обвързан с различни задължения: изисквания за лиценз, шофьорски изпит, подновяване на регистрация, застраховка, поддръжка, необходима за безопасност, месечни плащания върху покупната цена. Освен това използването на моторизиран транспорт вече не е по избор. След въвеждането на моторизирания транспорт разположението на нашите градове се промени по такъв начин, че мнозинството от хората вече не живеят на пешеходно разстояние от местоработата си, търговските зони и възможностите за отдих, така че ТРЯБВА да разчитат на автомобила за транспорт. В противен случай те трябва да използват обществен транспорт, в който случай те имат дори по-малко контрол върху собственото си движение, отколкото когато карат кола. Дори свободата на ходещия вече е силно ограничена. В града той непрекъснато трябва да спира, за да изчака светофарите, които са предназначени главно да обслужват автомобилния трафик. В страната движението на автомобили прави опасно и неприятно ходенето по магистралата. (Обърнете внимание на този важен момент, който току-що илюстрирахме със случая на моторизиран транспорт: Когато нов елемент от технологията се въведе като опция, която индивидът може да приеме или не по свой избор, това не ОСТАВА непременно по избор. В много случаи новата технология променя обществото по такъв начин, че хората в крайна сметка се оказват ПРИНУДЕНИ да я използват.)

128. Докато технологичният прогрес КАТО ЦЯЛО непрекъснато стеснява нашата сфера на свобода, всеки нов технически напредък, СМЯТАН САМ ЗА СЕБЕ СИ, изглежда желан. Електричество, вътрешни водопроводни инсталации, бързи комуникации на дълги разстояния… как може да се спори срещу някое от тези неща или срещу което и да е друго от безбройните технически постижения, които са направили съвременното общество? Би било абсурдно да се противопоставим на въвеждането на телефона например. Предлагаше много предимства и никакви недостатъци. И все пак, както обяснихме в параграфи 59-76, всички тези технически постижения, взети заедно, създадоха свят, в който съдбата на обикновения човек вече не е в неговите собствени ръце или в ръцете на неговите съседи и приятели, а в тези на политиците, ръководители на корпорации и отдалечени, анонимни техници и бюрократи, на които той като физическо лице няма власт да влияе, същият процес ще продължи и в бъдеще. Вземете например генното инженерство. Малко хора ще устоят на въвеждането на генетична техника, която елиминира наследствено заболяване. Не причинява видима вреда и предотвратява много страдания. И все пак голям брой генетични подобрения, взети заедно, ще превърнат човешкото същество в инженерен продукт, а не в свободно творение на случайност (или на Бог, или каквото и да е, в зависимост от вашите религиозни вярвания).

129. Друга причина технологията да е толкова мощна социална сила е, че в контекста на дадено общество технологичният прогрес върви само в една посока; никога не може да бъде обърнат. Веднъж въведена техническа иновация, хората обикновено стават зависими от нея, така че никога повече да не могат без нея, освен ако не бъде заменена от някаква още по-напреднала иновация. Не само хората стават индивидуално зависими от нов елемент от технологията, но дори нещо повече, системата като цяло става зависима от него. (Представете си какво ще се случи със системата днес, ако компютрите, например, бъдат елиминирани.) Така системата може да се движи само в една посока, към по-голяма технологизация. Технологията многократно принуждава свободата да направи крачка назад, но технологията никога не може да направи крачка назад, ако не бъде разрушена цялата технологична система.

130. Технологията напредва с голяма бързина и застрашава свободата в много различни точки едновременно (струпване на хора, правила и разпоредби, нарастваща зависимост на индивидите от големи организации, пропаганда и други психологически техники, генно инженерство, нахлуване в неприкосновеността на личния живот чрез устройства за наблюдение и компютри и т.н.). Задържането на ЕДНА от заплахите за свободата би изисквало дълга и трудна социална борба. Тези, които искат да защитят свободата, са претоварени от големия брой нови атаки и бързината, с която се развиват, поради което стават апатични и вече не се съпротивляват. Би било безсмислено да се борим с всяка от заплахите поотделно. На успех може да се надяваме само като се борим с технологичната система като цяло; но това е революция, не реформа.

131. Техниците (използваме този термин в неговия широк смисъл, за да опишем всички онези, които изпълняват специализирана задача, която изисква обучение) са склонни да бъдат толкова ангажирани в работата си (тяхната сурогатна дейност), че когато възникне конфликт между тяхната техническа работа и свободата, те почти винаги решават в полза на тяхната техническа работа. Това е очевидно в случая с учените, но се появява и другаде: педагози, хуманитарни групи, природозащитни организации не се колебаят да използват пропаганда или други психологически техники, за да им помогнат да постигнат своите похвални цели. Корпорациите и държавните агенции, когато намерят това за полезно, не се колебаят да събират информация за лица, без да се съобразяват с тяхната поверителност. Правоприлагащите органи често изпитват неудобство от конституционните права на заподозрени и често на напълно невинни лица и правят всичко възможно законно (или понякога незаконно), за да ограничат или заобиколят тези права. Повечето от тези преподаватели, държавни служители и служители на закона вярват в свободата, неприкосновеността на личния живот и конституционните права, но когато те са в конфликт с работата им, те обикновено чувстват, че тяхната работа е по-важна.

132. Добре известно е, че хората обикновено работят по-добре и по-упорито, когато се стремят към награда, отколкото когато се опитват да избегнат наказание или негативен резултат. Учените и другите техници са мотивирани главно от наградите, които получават чрез работата си. Но тези, които се противопоставят на технологичните нашествия на свободата, работят, за да избегнат негативния резултат, следователно малко са тези, които работят упорито и добре в тази обезкуражаваща задача. Ако реформаторите някога постигнат знаменателна победа, която сякаш създава солидна бариера срещу по-нататъшното подкопаване на свободата чрез техническия прогрес, повечето ще са склонни да се отпуснат и да насочат вниманието си към по-приятни занимания. Но учените щяха да останат заети в лабораториите си, а с напредването на технологията тя щеше да намери начини, въпреки всякакви бариери, да упражнява все по-голям контрол върху индивидите и да ги прави все по-зависими от системата.

133. Никакви социални договорености, независимо дали закони, институции, обичаи или етични кодекси, не могат да осигурят постоянна защита срещу технологиите. Историята показва, че всички социални договорености са преходни; всички те се променят или развалят в крайна сметка. Но технологичният напредък е постоянен в контекста на дадена цивилизация. Да предположим например, че е възможно да се постигне някакво социално споразумение, което да попречи на генното инженерство да се прилага върху човешките същества или да попречи на прилагането му по такъв начин, че да застраши свободата и достойнството. Все пак технологията щеше да остане в очакване. Рано или късно социалното устройство щеше да се разпадне. Вероятно по-рано, като се има предвид скоростта на промяната в нашето общество. Тогава генното инженерство ще започне да нахлува в нашата сфера на свобода и това нахлуване ще бъде необратимо (с изключение на срива на самата технологична цивилизация). Всякакви илюзии за постигане на нещо постоянно чрез социални договорености трябва да бъдат разсеяни от това, което се случва в момента с екологичното законодателство. Преди няколко години изглеждаше, че има сигурни законови бариери, предотвратяващи поне НЯКОИ от най-лошите форми на влошаване на околната среда. Промяна в политическия вятър, и тези бариери започват да се рушат.

134. Поради всички гореизброени причини технологията е по-мощна социална сила от стремежа към свобода. Но това твърдение изисква една важна квалификация. Изглежда, че през следващите няколко десетилетия индустриално-технологичната система ще бъде подложена на сериозни напрежения поради икономически и екологични проблеми и особено поради проблеми на човешкото поведение (отчуждение, бунт, враждебност, различни социални и психологически трудности). Надяваме се, че напреженията, през които системата вероятно ще премине, ще я накарат да се разпадне или поне ще я отслаби достатъчно, за да стане възможна революция срещу нея. Ако такава революция се случи и е успешна, то в този конкретен момент стремежът към свобода ще се окаже по-силен от технологията.

135. В параграф 125 използвахме аналогия на слаб съсед, който е оставен в бедност от силен съсед, който отнема цялата му земя, като му налага поредица от компромиси. Но да предположим сега, че силният съсед се разболее, така че не може да се защити. Слабият съсед може да принуди силния да му върне земята или може да го убие. Ако остави силния човек да оцелее и само го принуди да върне земята, той е глупак, защото когато силният човек оздравее, той отново ще вземе цялата земя за себе си. Единствената разумна алтернатива за по-слабия е да убие силния, докато има възможност. По същия начин, докато индустриалната система е болна, ние трябва да я унищожим. Ако направим компромис с нея и я оставим да се възстанови от болестта си, тя в крайна сметка ще унищожи цялата ни свобода.

По-простите социални проблеми се оказаха неразрешими

136. Ако някой все още си въобразява, че е възможно да се реформира системата по такъв начин, че да защити свободата от технологиите, нека се замисли колко тромаво и в по-голямата си част неуспешно нашето общество се е справило с други социални проблеми, които са далеч по-прости и ясни. Освен всичко друго, системата не успя да спре влошаването на околната среда, политическата корупция, трафика на наркотици или домашното насилие.

137. Вземете нашите екологични проблеми, например. Тук конфликтът на ценностите е ясен: икономическа целесъобразност сега срещу запазване на някои от нашите природни ресурси за нашите внуци. Но по тази тема получаваме само много бърборене и объркване от хората, които имат власт, и нищо като ясна, последователна линия на действие, и продължаваме да трупаме екологични проблеми, с които нашите внуци ще трябва да живеят . Опитите за решаване на проблема с околната среда се състоят от борби и компромиси между различни фракции, някои от които са възходящи в един момент, други в друг момент. Линията на борба се променя с променящите се течения на общественото мнение. Това не е рационален процес, нито такъв, който има вероятност да доведе до навременно и успешно решение на проблема. Големите социални проблеми, ако изобщо бъдат „решени“, рядко или никога не се решават чрез някакъв рационален, цялостен план. Те просто работят сами чрез процес, в който различни конкуриращи се групи, преследващи собствения си (обикновено краткосрочен) личен интерес, стигат (главно поради късмет) до някакъв повече или по-малко стабилен modus vivendi. Всъщност принципите, които формулирахме в параграфи 100-106, карат да изглежда съмнително, че рационалното, дългосрочно социално планиране НЯКОГА може да бъде успешно.

138. По този начин е ясно, че човешката раса има в най-добрия случай много ограничен капацитет за решаване дори на относително прости социални проблеми. Как тогава ще се реши много по-трудният и фин проблем за съвместяването на свободата с технологиите? Технологиите предоставят ясни материални предимства, докато свободата е абстракция, която означава различни неща за различните хора и нейната загуба лесно се прикрива от пропаганда и фантазия.

139. И обърнете внимание на тази важна разлика: Възможно е нашите екологични проблеми (например) някой ден да бъдат решени чрез рационален, всеобхватен план, но ако това се случи, ще бъде само защото е в дългосрочен интерес на системата да разреши тези проблеми. Но НЕ е в интерес на системата да запази свободата или автономията на малките групи. Напротив, в интерес на системата е да постави човешкото поведение под контрол във възможно най-голяма степен. По този начин, докато практическите съображения могат в крайна сметка да принудят системата да възприеме рационален, разумен подход към проблемите на околната среда, също толкова практически съображения ще принудят системата да регулира човешкото поведение още по-тясно (за предпочитане чрез непреки средства, които ще прикрият посегателството върху свободата). Това не е само наше мнение. Изтъкнати социални учени (напр. Джеймс К. Уилсън) подчертават важността на по-ефективното „социализиране“ на хората.

Революцията е по-лесна от реформата

140. Надяваме се, че сме убедили читателя, че системата не може да бъде реформирана по такъв начин, че да съвместява свободата с технологиите. Единственият изход е да се откажем напълно от индустриално-технологичната система. Това предполага революция, не непременно въоръжено въстание, но със сигурност радикална и фундаментална промяна в природата на обществото.

141. Хората са склонни да приемат, че тъй като революцията включва много по-голяма промяна от реформата, тя е по-трудна за осъществяване от реформата. Всъщност при определени обстоятелства революцията е много по-лесна от реформата. Причината е, че едно революционно движение може да вдъхнови интензивност на ангажираност, която едно реформаторско движение не може да вдъхнови. Движението за реформи просто предлага решаването на определен социален проблем. Революционно движение предлага да разреши всички проблеми с един замах и да създаде изцяло нов свят; то осигурява идеала, за който хората ще поемат големи рискове и ще правят големи жертви. Поради тази причина би било много по-лесно да се събори цялата технологична система, отколкото да се поставят ефективни, постоянни ограничения върху развитието или приложението на който и да е сегмент от технологията, като например генното инженерство. Не много хора ще се посветят с целенасочена страст на налагането и поддържането на ограничения върху генното инженерство, но при подходящи условия голям брой хора могат да се посветят страстно на революция срещу индустриално-технологичната система. Както отбелязахме в параграф 132, реформаторите, които се стремят да ограничат определени аспекти на технологията, ще работят, за да избегнат отрицателен резултат. Но революционерите работят, за да получат мощна награда за изпълнение на своята революционна визия – и следователно работят по-усърдно и по-упорито от реформаторите.

142. Реформата винаги е възпирана от страха от болезнени последици, ако промените отидат твърде далеч. Но след като революционна треска е обхванала едно общество, хората са готови да се подложат на неограничени трудности в името на своята революция. Това беше ясно показано във френската и руската революция. Може да се окаже, че в такива случаи само малцинство от населението е наистина ангажирано с революцията, но това малцинство е достатъчно голямо и активно, така че да се превърне в доминираща сила в обществото. Има какво да кажем повече за революцията в параграфи 180-205.

Контрол на човешкото поведение

143. От началото на цивилизацията организираните общества трябваше да оказват натиск върху хората в името на функционирането на социалния организъм. Видовете натиск варират значително от едно общество до друго. Някои от натисците са физически (лоша диета, прекомерен труд, замърсяване на околната среда), други са психологически (шум, струпване на хора, принуждаване на човешкото поведение към формата, изисквана от обществото). В миналото човешката природа е била приблизително постоянна или във всеки случай е варирала само в определени граници. Следователно обществата са били в състояние да тласкат хората само до определени граници. Когато границата на човешката издръжливост е премината, нещата започват да се объркват: бунт, или престъпност, или корупция, или избягване на работа, или депресия и други психични проблеми, или повишена смъртност, или намаляваща раждаемост, или нещо друго, така че или обществото се разпада, или функционирането му става твърде неефективно и бива (бързо или постепенно, чрез завоевание, изтощение или еволюция) заменено от някаква по-ефективна форма на общество.

144. По този начин човешката природа в миналото е поставила определени ограничения върху развитието на обществата. Хората можеха да бъдат бутнати само дотук и не повече. Но днес това може да се промени, защото съвременната технология разработва начини за модифициране на човешките същества.

145. Представете си общество, което подлага хората на условия, които ги правят ужасно нещастни, след което им дава лекарства, за да премахнат нещастието им. Научна фантастика? Това вече се случва до известна степен в собственото ни общество. Добре известно е, че честотата на клиничната депресия се е увеличила значително през последните десетилетия. Вярваме, че това се дължи на прекъсване на властовия процес, както е обяснено в параграфи 59-76. Но дори и да грешим, нарастващият процент на депресия със сигурност е резултат от НЯКОИ условия, които съществуват в днешното общество. Вместо да премахне състоянията, които правят хората депресирани, съвременното общество им дава антидепресанти. Всъщност, антидепресантите са средство за модифициране на вътрешното състояние на индивида по такъв начин, че да му позволи да толерира социални условия, които иначе би намерил за непоносими. (Да, знаем, че депресията често е с чисто генетичен произход. Тук имаме предвид онези случаи, в които околната среда играе преобладаваща роля.)

146. Наркотиците, които влияят на ума, са само един пример от методите за контролиране на човешкото поведение, които съвременното общество развива. Нека разгледаме някои от другите методи.

147. Като начало има техники за наблюдение. Скритите видеокамери сега се използват в повечето магазини и на много други места компютрите се използват за събиране и обработка на огромни количества информация за лица. Така получената информация значително повишава ефективността на физическата принуда (т.е. правоприлагането). Освен това има методи на пропаганда, за които медиите за масова комуникация осигуряват ефективни средства. Разработени са ефективни техники за печелене на избори, продажба на продукти, влияние върху общественото мнение. Развлекателната индустрия служи като важен психологически инструмент на системата, вероятно дори когато разпространява големи количества секс и насилие. Развлеченията предоставят на съвременния човек основно средство за бягство. Докато е погълнат от телевизия, видеоклипове и т.н., той може да забрави стреса, безпокойството, разочарованието, неудовлетворението. Много примитивни народи, когато нямат никаква работа, са доволни да седят с часове без да правят нищо, защото са в мир със себе си и света си. Но повечето съвременни хора трябва постоянно да се занимават или забавляват, в противен случай „скучаят“, т.е. стават нервни, неспокойни, раздразнителни.

148. Други техники поразяват по-дълбоко от горните. Образованието вече не е просто занимание с пляскане на дете отзад, когато то не знае уроците си, и потупване по главата, когато ги знае. Превръща се в научна техника за контролиране на развитието на детето. Учебните центрове Sylvan, например, постигнаха голям успех в мотивирането на децата да учат, а психологическите техники също се използват с повече или по-малко успех в много конвенционални училища. Техниките за „родителство“, които се преподават на родителите, са предназначени да накарат децата да приемат основните ценности на системата и да се държат по начини, които системата намира за желани. Програмите за „психично здраве“, техниките за „интервенция“, психотерапията и така нататък са привидно предназначени да облагодетелстват индивидите, но на практика те обикновено служат като методи за подтикване на индивидите да мислят и да се държат според изискванията на системата. (Тук няма противоречие; индивид, чиито нагласи или поведение го вкарват в конфликт със системата, се изправя срещу сила, която е твърде мощна, за да завладее или да избяга от нея, следователно е вероятно да страда от стрес, разочарование, поражение. Неговият път ще бъде много по-лесен, ако той мисли и се държи така, както системата изисква. В този смисъл системата действа в полза на индивида, когато му промива мозъка, за да го примири.) Насилието над деца в неговите неприемили и очевидни форми не се одобрява от повечето, ако не и във всички култури. Измъчването на дете по тривиална причина или без причина изобщо е нещо, което ужасява почти всеки. Но много психолози тълкуват понятието насилие много по-широко. Дали пляскането, когато се използва като част от рационална и последователна система на дисциплина, е форма на насилие? Въпросът в крайна сметка ще бъде решен от това дали пляскането води до поведение, което кара човека да се вписва добре в съществуващата система на обществото. На практика думата „злоупотреба“ обикновено се тълкува като включваща всеки метод на отглеждане на деца, който създава поведение, неудобно за системата. По този начин, когато надхвърлят предотвратяването на очевидна, безсмислена жестокост, програмите за предотвратяване на „злоупотребата с деца” се насочват към контрола на човешкото поведение от името на системата.

149. Предполага се, че изследванията ще продължат да повишават ефективността на психологическите техники за контролиране на човешкото поведение. Но ние смятаме, че е малко вероятно психологическите техники сами по себе си да бъдат достатъчни, за да приспособят човешките същества към типа общество, което технологията създава. Вероятно ще трябва да се използват биологични методи. Вече споменахме употребата на лекарства в тази връзка. Неврологията може да предостави други пътища за модифициране на човешкия ум. Генното инженерство на човешките същества вече започва да се появява под формата на „генна терапия“ и няма причина да се предполага, че такива методи в крайна сметка няма да бъдат използвани за модифициране на тези аспекти на тялото, които влияят на умственото функциониране.

150. Както споменахме в параграф 134, индустриалното общество изглежда вероятно навлиза в период на сериозен стрес, дължащ се отчасти на проблеми в човешкото поведение и отчасти на икономически и екологични проблеми, а значителна част от икономическите и екологичните проблеми на системата са резултат от начина, по който се държат човешките същества. Отчуждение, ниско самочувствие, депресия, враждебност, бунт; деца, които не искат да учат, младежки банди, незаконна употреба на наркотици, изнасилване, малтретиране на деца, други престъпления, опасен секс, тийнейджърска бременност, нарастване на населението, политическа корупция, расова омраза, етническо съперничество, горчив идеологически конфликт (напр. pro-choice срещу pro-life – Това е дебатът между хората, които са за аборта и тези, които са против него), политически екстремизъм, тероризъм, саботаж, антиправителствени групи, групи на омразата. Всичко това заплашва самото оцеляване на системата. Следователно системата ще бъде ПРИНУДЕНА да използва всички практически средства за контролиране на човешкото поведение.

151. Социалната разруха, която виждаме днес, със сигурност не е резултат от обикновена случайност. Тя може да е само резултат от условията на живот, които системата налага на хората. (Ние твърдяхме, че най-важното от тези условия е прекъсването на процеса на власт.) Ако системите успеят да наложат достатъчен контрол върху човешкото поведение, за да осигурят собственото си оцеляване, ще бъде преминат нов вододел в човешката история. Докато по-рано границите на човешката издръжливост са налагали ограничения върху развитието на обществата (както обяснихме в параграфи 143, 144), индустриално-технологичното общество ще може да премине тези граници чрез модифициране на човешките същества, независимо дали чрез психологически методи или биологични методи, или и двете. В бъдеще социалните системи няма да бъдат коригирани, за да отговарят на нуждите на човешките същества. Вместо това, човешките същества ще бъдат приспособени, за да отговарят на нуждите на системата.

152. Най-общо казано, технологичният контрол върху човешкото поведение вероятно няма да бъде въведен с тоталитарни намерения или дори чрез съзнателно желание за ограничаване на човешката свобода. Всяка нова стъпка в утвърждаването на контрола върху човешкия ум ще се приема като рационален отговор на проблем, пред който е изправено обществото, като излекуване на алкохолизма, намаляване на нивото на престъпност или насърчаване на младите хора да учат наука и инженерство. В много случаи ще има хуманитарна обосновка. Например, когато психиатър предписва антидепресант на пациент с депресия, той очевидно прави услуга на този индивид. Би било нехуманно да се задържи лекарството на някой, който се нуждае от него. Когато родителите изпращат децата си в учебни центрове Силван, за да ги манипулират да станат ентусиазирани за обучението си, те го правят от загриженост за благосъстоянието на децата си. Възможно е някои от тези родители да желаят да не се налага да имат специализирано обучение, за да си намерят работа и да не се налага на детето им да му се промие мозъка, за да стане компютърен маниак. Но какво могат да направят? Те не могат да променят обществото и детето им може да бъде безработно, ако няма определени умения. Затова го изпращат при Силван.

153. По този начин контролът върху човешкото поведение ще бъде въведен не чрез пресметнато решение на властите, а чрез процес на социална еволюция (БЪРЗА еволюция, обаче}. На процеса ще бъде невъзможно да се устои, защото всеки напредък, разглеждан сам по себе си, ще изглежда като от полза, или поне злото, свързано с постигането на аванс, ще изглежда по-малко от това, което би произтекло от липсата му.(Вижте параграф 127.) Пропагандата например се използва за много добри цели, като обезсърчаване на насилието над деца или расовата омраза. Сексуалното образование очевидно е полезно, но ефектът от сексуалното образование (до степента, в която е успешно) е да отнеме формирането на сексуалните нагласи далеч от семейството и да го постави в ръцете на държавата, представена от държавна училищна система.

154. Да предположим, че е открита биологична черта, която увеличава вероятността детето да израсне престъпник, и да предположим, че някакъв вид генна терапия може да премахне тази черта. Разбира се, повечето родители, чиито деца притежават чертата, ще ги накарат да преминат през терапията. Би било нехуманно да постъпваме по друг начин, тъй като детето вероятно би имало нещастен живот, ако порасне като престъпник. Но много или най-примитивните общества имат ниско ниво на престъпност в сравнение с нашето общество, въпреки че нямат нито високотехнологични методи за отглеждане на деца, нито сурови системи за наказания. Тъй като няма причина да се предполага, че повече от съвременните хора, отколкото примитивните хора, имат вродени хищнически наклонности, високото ниво на престъпност в нашето общество трябва да се дължи на натиска, който съвременните условия оказват върху хората, към които мнозина не могат или не искат да се приспособят. По този начин лечение, предназначено да премахне потенциални престъпни тенденции, е поне отчасти начин за преструктуриране на хората, така че да отговарят на изискванията на системата.

155. Нашето общество е склонно да разглежда като „болест“ всеки начин на мислене или поведение, който е неудобен за системата, и това е правдоподобно, защото когато индивидът не се вписва в системата, това причинява болка на индивида, както и проблеми за системата. По този начин манипулирането на индивида, за да го приспособят към системата, се разглежда като „лек“ за „болест“ и следователно като добро.

156. В параграф 127 посочихме, че ако използването на нов елемент от технологията ПЪРВОНАЧАЛНО е незадължително, то не е задължително да ОСТАВА незадължително, тъй като новата технология има тенденция да променя обществото по такъв начин, че да стане трудно или невъзможно за индивида да функционира без да използва тази технология. Това важи и за технологията на човешкото поведение. В свят, в който повечето деца преминават през програма, която да ги накара да се ентусиазират да учат, родителят почти ще бъде принуден да подложи детето си на такава програма, защото ако не го направи, тогава детето ще порасне сравнително казано, безработоспособен невежа. Или да предположим, че бъде открито биологично лечение, което без нежелани странични ефекти значително ще намали психологическия стрес, от който страдат толкова много хора в нашето общество. Ако голям брой хора изберат да се подложат на лечението, тогава общото ниво на стрес в обществото ще бъде намалено, така че ще бъде възможно системата да увеличи натиска, предизвикващ стрес. Това ще накара повече хора да се подложат на лечението; и така нататък, така че в крайна сметка натискът може да стане толкова силен, че малко хора ще могат да оцелеят, без да се подложат на лечение за намаляване на стреса. Всъщност нещо подобно изглежда вече се е случило с един от най-важните психологически инструменти на нашето общество, който позволява на хората да намалят (или поне временно да избягат от) стреса, а именно масовото забавление (параграф 147). Нашето използване на масови забавления е „по желание“: никой закон не ни изисква да гледаме телевизия, да слушаме радио, да четем списания. И все пак масовото забавление е средство за бягство и намаляване на стреса, от което повечето от нас са станали зависими. Всички се оплакват, че телевизията е боклук, но почти всички я гледат. Някои са се отказали от навика да се гледа телевизия, е рядкост да се срещне човек, който да се справи днес, без да използва НИКАКВА форма на масово забавление. (И все пак доскоро в човешката история повечето хора се разбираха много добре без други развлечения освен тези, които всяка местна общност създаде за себе си.) Без развлекателната индустрия системата вероятно нямаше да може да се измъкне от този натиск, създаващ толкова много стрес върху нас.

157. Ако приемем, че индустриалното общество оцелее, е вероятно технологията в крайна сметка да придобие нещо, доближаващо се до пълен контрол върху човешкото поведение. Установено е извън всяко рационално съмнение, че човешката мисъл и поведение имат до голяма степен биологична основа. Както демонстрираха експериментаторите, чувства като глад, удоволствие, гняв и страх могат да се включват и изключват чрез електрическа стимулация на подходящи части от мозъка. Спомените могат да бъдат унищожени чрез увреждане на части от мозъка или могат да бъдат извадени на повърхността чрез електрическа стимулация. Халюцинациите могат да бъдат предизвикани или настроението да бъде променено от лекарства. Може да има или да няма нематериална човешка душа, но ако има такава, тя очевидно е по-малко мощна от биологичните механизми на човешкото поведение. Защото, ако това не беше така, изследователите нямаше да могат толкова лесно да манипулират човешките чувства и поведение с лекарства и електрически токове.

158. Вероятно би било непрактично за всички хора да бъдат поставени електроди в главите им, за да могат да бъдат контролирани от властите. Но фактът, че човешките мисли и чувства са толкова отворени за биологична намеса, показва, че проблемът с контролирането на човешкото поведение е главно технически проблем; проблем с неврони, хормони и сложни молекули; вид проблем, който е достъпен за научна атака. Като се има предвид изключителният опит на нашето общество в решаването на технически проблеми, изключително вероятно е да се постигне голям напредък в контрола на човешкото поведение.

159. Дали обществената съпротива ще попречи на въвеждането на технологичен контрол върху човешкото поведение? Със сигурност би било, ако се направи опит да се въведе такъв контрол наведнъж. Но тъй като технологичният контрол ще бъде въведен чрез дълга последователност от малки напредъци, няма да има рационална и ефективна обществена съпротива. (Вижте параграфи 127, 132, 153.)

160. На тези, които смятат, че всичко това звучи като научна фантастика, отбелязваме, че вчерашната научна фантастика днес е факт. Индустриалната революция радикално промени околната среда и начина на живот на човека и може да се очаква, че тъй като технологиите се прилагат все повече към човешкото тяло и ум, самият човек ще бъде променен толкова радикално, колкото и неговата среда и начин на живот.

Човешката раса на кръстопът

161. Но ние изпреварихме нашата история. Едно нещо е да се разработят в лабораторията серия от психологически или биологични техники за манипулиране на човешкото поведение и съвсем друго е да се интегрират тези техники във функционираща социална система. Последният проблем е по-трудният от двата. Например, докато техниките на образователната психология несъмнено работят доста добре в „лабораторните училища“, където са разработени, не е непременно лесно да се прилагат ефективно в нашата образователна система. Всички знаем какви са много от нашите училища. Учителите са твърде заети да отнемат ножове и оръжия от децата, за да ги подложат на най-новите техники за превръщането им в компютърни маниаци. По този начин, въпреки целия си технически напредък, свързан с човешкото поведение, досегашната система не е била впечатляващо успешна в контролирането на човешките същества. Хората, чието поведение е доста добро под контрола на системата, са от типа, който може да се нарече „буржоазен“. Но има нарастващ брой хора, които по един или друг начин са бунтовници срещу системата: социални пиявици, младежки банди, култисти, сатанисти, нацисти, радикални природозащитници, милиционери и т.н.

162. В момента системата води отчаяна борба за преодоляване на определени проблеми, които заплашват нейното оцеляване, сред които най-важни са проблемите на човешкото поведение. Ако системата успее да придобие нужния й контрол върху човешкото поведение достатъчно бързо, тя вероятно ще оцелее. В противен случай ще се развали. Смятаме, че проблемът най-вероятно ще бъде разрешен в рамките на следващите няколко десетилетия, да речем 40 до 100 години.

163. Да предположим, че системата оцелее в кризата през следващите няколко десетилетия. Дотогава тя ще трябва да е решила или поне да постави под контрол основните проблеми, които стоят пред нея, по-специално този за „социализирането“ на човешките същества; това означава, че хората са достатъчно послушни, така че поведението им вече да не застрашава системата. След като това бъде постигнато, не изглежда, че ще има някаква допълнителна пречка пред развитието на технологията и вероятно ще напредне към своя логичен завършек, който е пълен контрол над всичко на Земята, включително човешките същества и всички други важни организми. Системата може да се превърне в единна, монолитна организация или може да бъде повече или по-малко фрагментирана и да се състои от редица организации, съжителстващи във връзка, която включва елементи както на сътрудничество, така и на конкуренция, точно както днес правителството, корпорациите и други големи организации и двамата си сътрудничат и се конкурират помежду си. Човешката свобода най-вече ще е изчезнала, защото индивиди и малки групи ще бъдат безсилни спрямо големи организации, въоръжени със супертехнологии и арсенал от усъвършенствани психологически и биологични инструменти за манипулиране на човешки същества, в допълнение към инструментите за наблюдение и физическа принуда. Само малък брой хора ще имат реална власт и дори те вероятно ще имат само много ограничена свобода, защото тяхното поведение също ще бъде регулирано; точно както днес нашите политици и ръководители на корпорации могат да запазят властовите си позиции само докато поведението им остава в определени доста тесни граници.

164. Не си въобразявайте, че системата ще спре да разработва по-нататъшни техники за контролиране на хората и природата, след като кризата от следващите няколко десетилетия приключи и увеличаването на контрола вече не е необходимо за оцеляването на системата. Напротив, след като тежките времена надвиснат, системата ще увеличи по-бързо контрола си върху хората и природата, защото вече няма да бъде възпрепятствана от трудности от вида, който изпитва в момента. Оцеляването не е основният мотив за разширяване на контрола. Както обяснихме в параграфи 87-90, техниците и учените извършват работата си до голяма степен като заместваща дейност; тоест те задоволяват нуждата си от власт чрез решаване на технически проблеми. Те ще продължат да правят това с нестихващ ентусиазъм и сред най-интересните и предизвикателни проблеми за решаване ще бъдат тези за разбиране на човешкото тяло и ум и намеса в тяхното развитие. За „доброто на човечеството“, разбира се.

165. Но да предположим от друга страна, че напрежението през следващите десетилетия се оказва твърде голямо за системата. Ако системата се разпадне, може да настъпи период на хаос, „време на проблеми“, като тези, които историята е записала в различни епохи в миналото. Невъзможно е да се предвиди какво ще излезе от такова време на проблеми, но във всеки случай на човешката раса ще бъде даден нов шанс. Най-голямата опасност е индустриалното общество да започне да се възстановява през първите няколко години след разпадането. Със сигурност ще има много хора (особено жадни за власт), които ще искат фабриките да работят отново.

166. Следователно две задачи са изправени пред тези, които мразят робството, до което индустриалната система свежда човешката раса. Първо, трябва да работим за засилване на социалния стрес в системата, така че да увеличим вероятността тя да се разпадне или да бъде отслабена достатъчно, така че революцията срещу нея да стане възможна. Второ, необходимо е да се развива и разпространява идеология, която се противопоставя на технологиите и индустриалната система. Такава идеология може да стане основа за революция срещу индустриалното общество, ако и когато системата бъде достатъчно отслабена. И такава идеология ще помогне да се гарантира, че ако и когато индустриалното общество се разпадне, останките му ще бъдат разбити непоправими, така че системата да не може да бъде възстановена. Заводите трябва да се унищожат, техническите книги да се изгорят и т.н.

Човешко страдание

167. Индустриалната система няма да се разпадне само в резултат на революционни действия. Тя няма да бъде уязвима на революционни атаки, освен ако собствените й вътрешни проблеми на развитието не я доведат до много сериозни трудности. Така че, ако системата се разпадне, това ще стане или спонтанно, или чрез процес, който е отчасти спонтанен, но подпомаган от революционери. Ако сривът е внезапен, много хора ще умрат, тъй като световното население е станало толкова прекомерно, че не може дори да се изхранва повече без напреднала технология. Дори ако сривът е достатъчно постепенен, така че намаляването на населението може да се случи повече чрез намаляване на раждаемостта, отколкото чрез повишаване на смъртността, процесът на деиндустриализация вероятно ще бъде много хаотичен и ще включва много страдания. Наивно е да се смята, че е вероятно технологията да бъде премахната по плавно управляван, организиран начин, особено след като технофилите ще се борят упорито на всяка стъпка. Следователно жестоко ли е да се работи за разпадането на системата? Може би, но може би не. На първо място, революционерите няма да могат да разбият системата, освен ако тя вече не е в достатъчно затруднения, така че да има добър шанс тя в крайна сметка да се разпадне сама; и колкото по-голяма расте системата, толкова по-пагубни ще бъдат последиците от нейния срив; така че може да се окаже, че революционерите, като ускоряват настъпването на срива, ще намалят мащаба на бедствието.

168. На второ място, човек трябва да балансира между борбата и смъртта и загубата на свобода и достойнство. За много от нас свободата и достойнството са по-важни от дългия живот или избягването на физическа болка. Освен това всички ние трябва да умрем някога и може би е по-добре да умрем, борейки се за оцеляване или за кауза, отколкото да живеем дълъг, но празен и безцелен живот.

169. На трето място, изобщо не е сигурно, че оцеляването на системата ще доведе до по-малко страдание, отколкото би било причинено от разпадането на системата. Системата вече е причинила и продължава да причинява огромни страдания по целия свят. Древните култури, които в продължение на стотици или хиляди години са давали на хората задоволителна връзка помежду си и с околната среда, са били разрушени от контакта с индустриалното общество и резултатът е цял каталог от икономически, екологични, социални и психологически проблеми. Един от ефектите от навлизането на индустриалното общество е, че в голяма част от света традиционният контрол върху населението е бил изваден от равновесие. Оттук и демографският взрив с всичко това. Освен това има психологическо страдание, което е широко разпространено в уж щастливите страни на Запада (вижте параграфи 44, 45). Никой не знае какво ще се случи в резултат на изтъняването на озоновия слой, парниковия ефект и други екологични проблеми, които все още не могат да бъдат предвидени. И както показа разпространението на ядрени оръжия, новата технология не може да бъде държана далеч от ръцете на диктатори и безотговорни нации от Третия свят. Искате ли да спекулирате какво ще направят Ирак или Северна Корея с генното инженерство?

170. „О!“ казват технофилите: „Науката ще поправи всичко това! Ние ще победим глада, ще премахнем психологическото страдание, ще направим всички здрави и щастливи!“ Да, разбира се. Така са казали преди 200 години. Индустриалната революция трябваше да премахне бедността, да направи всички щастливи и т.н. Действителният резултат беше съвсем различен. Технофилите са безнадеждно наивни (или самозалъгващи) в разбирането си за социалните проблеми. Те не осъзнават (или избират да пренебрегнат) факта, че когато големи промени, дори привидно полезни, се въведат в едно общество, те водят до дълга поредица от други промени, повечето от които е невъзможно да се предвидят (параграф 103). Резултатът е разруха на обществото. Така че е много вероятно в опитите си да сложат край на бедността и болестите, да създадат послушни, щастливи личности и така нататък, технофилите да създадат социални системи, които са ужасно проблемни, дори повече от сегашните. Например, учените се хвалят, че ще сложат край на глада чрез създаване на нови, генетично модифицирани хранителни растения. Но това ще позволи на човешката популация да продължи да се увеличава за неопределено време, а добре известно е, че струпването на хора води до повишен стрес и агресия. Това е само един пример за ПРЕДВИДИМИТЕ проблеми, които ще възникнат. Подчертаваме, че както показа миналият опит, техническият прогрес ще доведе до други нови проблеми, които НЕ МОГАТ да бъдат предвидени предварително (параграф 103). Всъщност от индустриалната революция насам технологиите създават нови проблеми за обществото много по-бързо, отколкото решават стари. По този начин ще отнеме дълъг и труден период на опити и грешки за технофилите, за да отстранят грешките в своя Прекрасен нов свят (ако някога го направят). Междувременно ще има големи страдания. Така че изобщо не е ясно дали оцеляването на индустриалното общество ще включва по-малко страдание, отколкото разпадането на това общество. Технологиите вкараха човешката раса в затруднение, от което едва ли ще има лесно измъкване.

Бъдещето

171. Но да предположим сега, че индустриалното общество наистина оцелее през следващите няколко десетилетия и че грешките евентуално ще се отстраняват от системата, така че тя да функционира гладко. Каква система ще бъде? Ще разгледаме няколко възможности.

172. Първо нека постулираме, че компютърните учени успяват да разработят интелигентни машини, които могат да правят всичко по-добре, отколкото хората могат да ги правят. В този случай вероятно цялата работа ще се извършва от огромни, високо организирани системи от машини и няма да са необходими човешки усилия. Може да възникне всеки от двата случая. На машините може да бъде позволено да вземат всичките си решения без човешки надзор или в противен случай човешкият контрол върху машините може да бъде запазен.

173. Ако на машините е позволено да вземат всички свои собствени решения, ние не можем да правим никакви предположения относно резултатите, защото е невъзможно да се отгатне как могат да се държат такива машини. Ние само посочваме, че съдбата на човешката раса ще бъде на милостта на машините. Може да се твърди, че човешката раса никога няма да бъде достатъчно глупава, за да предаде цялата власт на машините. Но ние не предполагаме, че човешката раса доброволно ще прехвърли властта на машините, нито че машините ще заграбят властта умишлено. Това, което предполагаме, е, че човешката раса може лесно да си позволи да изпадне в положение на такава зависимост от машините, че да няма практически избор освен да приеме всички решения на машините. Тъй като обществото и проблемите, пред които е изправено, стават все по-сложни и докато машините стават все по-интелигентни, хората ще оставят машините да вземат все повече решения вместо тях, просто защото решенията, направени от машини, ще донесат по-добри резултати от решенията, направени от човека. В крайна сметка може да се достигне етап, при който решенията, необходими за поддържане на работата на системата, ще бъдат толкова сложни, че хората няма да са в състояние да ги вземат интелигентно. На този етап машините ще бъдат под ефективен контрол. Хората няма да могат просто да изключат машините, защото ще бъдат толкова зависими от тях, че изключването им би било равносилно на самоубийство.

174. От друга страна е възможно човешкият контрол върху машините да бъде запазен. В този случай обикновеният човек може да има контрол върху някои свои собствени машини, като колата или личния си компютър, но контролът върху големите системи от машини ще бъде в ръцете на малък елит – точно както е днес, но с две разлики. Благодарение на подобрените техники елитът ще има по-голям контрол над масите; и тъй като човешкият труд вече няма да е необходим, масите ще бъдат излишни, безполезно бреме за системата. Ако елитът е безмилостен, той може просто да реши да унищожи масата на човечеството. Ако са хуманни, те могат да използват пропаганда или други психологически или биологични техники, за да намалят раждаемостта, докато масата от човечеството изчезне, оставяйки света на елита. Или, ако елитът се състои от меки либерали, те могат да решат да играят ролята на добри пастири за останалата част от човешката раса. Те ще се погрижат физическите нужди на всеки да бъдат задоволени, всички деца да се отглеждат при психологически хигиенни условия, всеки да има здравословно хоби, което да го занимава и всеки, който може да стане недоволен, да се подложи на „лечение“, за да излекува своя „проблем“. “ Разбира се, животът ще бъде толкова безцелен, че хората ще трябва да бъдат биологично или психологически проектирани, за да премахнат нуждата си от процеса на власт или да ги накарат да „сублимират“ своя стремеж към власт в някакво безобидно хоби. Тези създадени човешки същества може да са щастливи в такова общество, но със сигурност няма да бъдат свободни. Те ще бъдат сведени до статута на домашни животни.

175. Но да предположим сега, че компютърните учени не успеят да развият изкуствен интелект, така че човешката работа остава необходима. Въпреки това машините ще се грижат за все повече и повече по-прости задачи, така че ще има нарастващ излишък от човешки работници с по-ниски нива на способности. (Виждаме, че това вече се случва. Има много хора, за които е трудно или невъзможно да си намерят работа, защото поради интелектуални или психологически причини не могат да придобият необходимото ниво на обучение, за да бъдат полезни в настоящата система.) За тези, които са наети , ще бъдат поставени непрекъснато нарастващи изисквания: Те ще се нуждаят от все повече и повече обучение, от все повече и повече способности и ще трябва да бъдат все по-надеждни, съобразителни и послушни, защото ще приличат все повече на клетки на гигантски организъм. Техните задачи ще бъдат все по-специализирани, така че работата им ще бъде в известен смисъл извън връзка с реалния свят, като се концентрира върху един малък отрязък от реалността. Системата ще трябва да използва всички средства, които може, независимо дали са психологически или биологични, за да проектира хората да бъдат послушни, да имат способностите, които системата изисква, и да „сублимират“ техния стремеж към власт в някаква специализирана задача. Но твърдението, че хората в такова общество ще трябва да бъдат послушни, може да изисква квалификация. Обществото може да намери конкурентоспособността за полезна, при условие че се намерят начини за насочване на конкурентоспособността в канали, които обслужват нуждите на системата. Можем да си представим едно бъдещо общество, в което има безкрайна конкуренция за позиции на престиж и власт. Но не повече от много малко хора някога ще достигнат върха, където е единствената истинска сила (вижте края на параграф 163). Много отблъскващо е общество, в което човек може да задоволи нуждата си от власт само като изтласка голям брой други хора от пътя си и ги лиши от ТЯХНАТА възможност за власт.

176. Човек може да си представи сценарии, които включват аспекти на повече от една от възможностите, които току-що обсъдихме. Например, може да се окаже, че машините ще поемат по-голямата част от работата, която е от истинско, практическо значение, но хората ще бъдат заети, като им се дава относително маловажна работа. Предполага се например, че голямото развитие на индустриите на услугите може да осигури работа за хората. Така хората ще прекарват времето си в лъскане на обувките на другия, возене един друг в таксита, правене на ръкоделия един за друг, сервиране на масата един на друг и т.н. Това ни се струва напълно презрителен начин човешката раса да завърши и се съмняваме, че много хора биха намерили пълноценен живот в такава безсмислена натоварена работа. Те биха потърсили други, опасни изходи (наркотици, престъпност, „култове“, групи на омраза), освен ако не са били биологично или психологически проектирани да ги адаптират към такъв начин на живот.

177. Излишно е да казвам, че описаните по-горе сценарии не изчерпват всички възможности. Те само посочват видовете резултати, които ни се струват най-вероятни. Но не можем да си представим правдоподобни сценарии, които да са по-приятни от тези, които току-що описахме. Изключително вероятно е, че ако индустриално-технологичната система оцелее през следващите 40 до 100 години, дотогава тя ще е развила някои общи характеристики: Индивиди (поне тези от „буржоазния“ тип, които са интегрирани в системата и я правят да работи и които следователно имат цялата власт) ще бъдат по-зависими от всякога от големите организации; те ще бъдат по-„социализирани“ от всякога и техните физически и умствени качества в значителна степен (вероятно в много голяма степен) ще бъдат тези, които са конструирани в тях, а не резултат от случайност (или от Божията воля, или каквото и да е друго) ); и всичко, което може да остане от дивата природа, ще бъде сведено до останки, запазени за научно изследване и държани под надзора и управлението на учени (следователно вече няма да бъде наистина диво). В дългосрочен план (да речем след няколко века) е вероятно нито човешката раса, нито други важни организми да съществуват, както ги познаваме днес, защото след като започнете да модифицирате организми чрез генно инженерство, няма причина да спирате пред каквато и да било конкретна точка, така че модификациите вероятно ще продължат, докато човекът и другите организми не бъдат напълно трансформирани.

178. Какъвто и да е случаят, сигурно е, че технологията създава за човешките същества нова физическа и социална среда, коренно различна от спектъра от среди, към които естественият подбор е адаптирал човешката раса физически и психологически. Ако човекът не бъде адаптиран към тази нова среда чрез изкуствено преустройство, тогава той ще бъде адаптиран към нея чрез дълъг и болезнен процес на естествен подбор. Първото е много по-вероятно от второто.

179. Би било по-добре да зарежете цялата воняща система и да си понесете последствията.

Стратегия

180. Технофилите водят всички ни на крайно безразсъдно пътуване в неизвестното. Много хора разбират донякъде какво ни причинява технологичният прогрес, но заемат пасивно отношение към него, защото смятат, че е неизбежно. Но ние (FC) не смятаме, че е неизбежно. Смятаме, че може да бъде спряно и ще дадем тук някои указания как да го спрем.

181. Както посочихме в параграф 166, двете основни задачи за настоящата дъга са насърчаване на социалния стрес и нестабилност в индустриалното общество и разработване и разпространение на идеология, която се противопоставя на технологията и индустриалната система. Когато системата стане достатъчно натоварена и нестабилна, може да е възможна революция срещу технологиите. Моделът би бил подобен на този от Френската и Руската революции. Френското общество и руското общество, в продължение на няколко десетилетия преди съответните им революции, показват нарастващи признаци на стрес и слабост. Междувременно се развиват идеологии, които предлагат нов мироглед, който е доста различен от стария. В руския случай революционерите активно работеха за подкопаване на стария ред. След това, когато старата система беше подложена на достатъчно допълнителен стрес (от финансова криза във Франция, от военно поражение в Русия), тя беше пометена от революция. Това, което предлагаме, е нещо в същия дух.

182. Ще се възрази, че Френската и Руската революция са били провал. Но повечето революции имат две цели. Едната е да се унищожи стара форма на общество, а другата е да се създаде новата форма на общество, предвидена от революционерите. Френските и руските революционери не успяха (за щастие!) да създадат новия вид общество, за което мечтаеха, но бяха доста успешни в унищожаването на старото общество. Нямаме никакви илюзии относно осъществимостта на създаването на нова, идеална форма на общество. Нашата цел е само да разрушим съществуващата форма на общество.

183. Но една идеология, за да спечели ентусиазирана подкрепа, трябва да има положителен идеал, както и отрицателен; трябва да е ЗА нещо, както и ПРОТИВ нещо. Положителният идеал, който предлагаме, е Природата. Тоест дивата природа: Тези аспекти на функционирането на Земята и нейните живи същества, които са независими от човешкото управление и свободни от човешка намеса и контрол. И с дивата природа ние включваме човешката природа, под която имаме предвид онези аспекти от функционирането на човешкия индивид, които не са обект на регулиране от организираното общество, а са продукт на случайността, свободната воля или Бог (в зависимост от вашата религиозна или философска нагласа).

184. Природата прави перфектен контраидеал на технологията по няколко причини. Природата (това, което е извън властта на системата) е обратното на технологията (която се стреми да разшири неограничено властта на системата). Повечето хора ще се съгласят, че природата е красива; със сигурност има огромна популярна привлекателност. Радикалните природозащитници ВЕЧЕ поддържат идеология, която възхвалява природата и се противопоставя на технологиите. Не е необходимо в името на природата да се създава някаква химерна утопия или някакъв нов вид социален ред. Природата се грижи сама за себе си: това е спонтанно творение, което е съществувало много преди всяко човешко общество и в продължение на безброй векове много различни видове човешки общества са съжителствали с природата, без да й нанасят прекомерни щети. Едва с индустриалната революция въздействието на човешкото общество върху природата става наистина опустошително. За да се облекчи натискът върху природата, не е необходимо да се създава специален вид социална система, необходимо е само да се отървем от индустриалното общество. Разбира се, това няма да реши всички проблеми. Индустриалното общество вече е нанесло огромни щети на природата и ще отнеме много време, докато белезите заздравеят. Освен това дори прединдустриалните общества могат да нанесат значителни щети на природата. Независимо от това, премахването на индустриалното общество ще постигне много. Това ще облекчи най-лошия натиск върху природата, така че белезите да започнат да заздравяват. Това ще премахне способността на организираното общество да продължи да увеличава своя контрол върху природата (включително човешката природа). Какъвто и вид общество да съществува след падането на индустриалната система, сигурно е, че повечето хора ще живеят близо до природата, защото при липсата на напреднали технологии няма друг начин, по който хората МОГАТ да живеят. За да се изхранват, те трябва да бъдат селяни, или пастири, или рибари, или ловци и т.н. И, най-общо казано, местната автономия трябва да има тенденция да се увеличава, защото липсата на напреднали технологии и бързи комуникации ще ограничи капацитета на правителствата или други големи организации да контролират местните общности.

185. Що се отнася до негативните последици от премахването на индустриалното общество – добре, не можете да изядете тортата си и да я имате същевременно. За да спечелиш едно нещо, трябва да пожертваш друго.

186. Повечето хора мразят психологическите конфликти. Поради тази причина те избягват да мислят сериозно за трудни социални проблеми и обичат такива проблеми да им се представят с прости, черно-бели термини: ТОВА е добро и ТОВА е лошо. Следователно революционната идеология трябва да се развива на две нива.

187. На по-сложно ниво идеологията трябва да се насочва към хора, които са интелигентни, внимателни и рационални. Целта трябва да бъде да се създаде ядро от хора, които ще се противопоставят на индустриалната система на рационална, обмислена основа, с пълно разбиране на свързаните с нея проблеми и неясноти и на цената, която трябва да бъде платена, за да се отървем от система. Особено важно е да привлечете хора от този тип, тъй като те са способни хора и ще бъдат инструмент за влияние върху другите. Към тези хора трябва да се подходи на възможно най-рационално ниво. Фактите никога не трябва да се изопачават умишлено и трябва да се избягва несдържаният език. Това не означава, че не може да се апелира към емоциите, но при отправянето на такъв апел трябва да се внимава да се избегне погрешно представяне на истината или да се направи нещо друго, което би унищожило интелектуалната почтеност на идеологията.

188. На второ ниво, идеологията трябва да се разпространява в опростена форма, която ще позволи на немислещото мнозинство да види конфликта между технологията и природата в недвусмислени термини. Но дори и на това второ ниво идеологията не трябва да се изразява на език, който е толкова евтин, неумерен или ирационален, че отчуждава хората от мислещия и рационален тип. Евтината, умерена пропаганда понякога постига впечатляващи краткосрочни печалби, но ще бъде по-изгодно в дългосрочен план да запазите лоялността на малък брой интелигентно ангажирани хора, отколкото да събудите страстите на една немислеща, непостоянна тълпа, която ще промени отношението си, щом се появи някой с по-добър пропаганден трик. Въпреки това, пропаганда от типа на подбуждане на тълпата може да е необходима, когато системата е близо до точката на колапс и има последна борба между съперничещи си идеологии, за да се определи коя ще стане доминираща, когато старият мироглед падне.

189. Преди тази последна битка революционерите не трябва да очакват да имат мнозинство от хора на своя страна. Историята се прави от активни, решителни малцинства, а не от мнозинството, което рядко има ясна и последователна представа какво наистина иска. Докато дойде времето за окончателния тласък към революция, задачата на революционерите ще бъде по-малко да спечелят плитката подкрепа на мнозинството, отколкото да изградят малко ядро от дълбоко ангажирани хора. Що се отнася до мнозинството, ще бъде достатъчно да ги накарате да знаят за съществуването на новата идеология и да им напомняте често за нея; въпреки че, разбира се, ще бъде желателно да се получи подкрепа от мнозинството, доколкото това може да се направи, без да се отслабва ядрото от сериозно ангажирани хора.

190. Всякакъв вид социален конфликт помага за дестабилизиране на системата, но трябва да се внимава какъв вид конфликт се насърчава. Линията на конфликт трябва да бъде начертана между масата на хората и държащия властта елит на индустриалното общество (политици, учени, висши бизнес ръководители, държавни служители и т.н.). НЕ трябва да се разиграва между революционерите и масите на народа. Например, би било лоша стратегия за революционерите да осъждат американците за техните навици на консумация. Вместо това средният американец трябва да бъде представен като жертва на рекламната и маркетинговата индустрия, която го е подтикнала да купува много боклуци, от които не се нуждае и това е много лоша компенсация за изгубената му свобода. И двата подхода са в съответствие с фактите. Просто въпрос на отношение е дали ще обвинявате рекламната индустрия, че манипулира обществеността, или ще обвинявате обществеността, че е позволила да бъде манипулирана. Като въпрос на стратегия човек трябва да избягва да обвинява обществеността.

191. Човек трябва да помисли два пъти, преди да насърчава всеки друг социален конфликт, освен този между властния елит (който владее технологията) и широката общественост (над която технологията упражнява своята власт). От една страна, други конфликти са склонни да отвличат вниманието от важните конфликти (между управляващия елит и обикновените хора, между технологията и природата); от друга страна, други конфликти може действително да са склонни да насърчават технологизирането, защото всяка страна в такъв конфликт иска да използва технологичната мощ, за да спечели предимства над своя противник. Това ясно се вижда в съперничеството между нациите. Появява се и при етнически конфликти в нациите. Например в Америка много чернокожи лидери се стремят да спечелят властта за афро-американците, като поставят черни индивиди в технологичния елит на властта. Те искат да има много черни държавни служители, учени, ръководители на корпорации и така нататък. По този начин те помагат за усвояването на афро-американската субкултура в технологичната система. Най-общо казано, трябва да се насърчават само онези социални конфликти, които могат да бъдат вписани в рамките на конфликтите власт-елит срещу обикновени хора, технология срещу природа.

192. Но начинът да се обезсърчи етническият конфликт НЕ е чрез войнствено застъпничество за правата на малцинствата (параграфи 21, 29). Вместо това революционерите трябва да подчертаят, че въпреки че малцинствата страдат от повече или по-малко неравностойно положение, това неравностойно положение е от периферно значение. Нашият истински враг е индустриално-технологичната система, а в борбата срещу системата етническите различия нямат значение.

193. Видът революция, който имаме предвид, не включва непременно въоръжено въстание срещу което и да е правителство. Може да или пък може да не включва физическо насилие, но няма да бъде ПОЛИТИЧЕСКА революция. Фокусът му ще бъде върху технологиите и икономиката, а не върху политиката.

194. Вероятно революционерите дори трябва да ИЗБЯГВАТ поемането на политическа власт, независимо дали чрез законни или незаконни средства, докато индустриалната система не бъде напрегната до опасна точка и се е доказала като провал в очите на повечето хора. Да предположим например, че някаква „зелена“ партия трябва да спечели контрола над Конгреса на Съединените щати на избори. За да избегнат предателството или разводняването на собствената си идеология, те ще трябва да предприемат енергични мерки, за да превърнат икономическия растеж в икономическо свиване. За обикновения човек резултатите биха изглеждали катастрофални: ще има огромна безработица, недостиг на стоки и т.н. Дори ако по-големите лоши ефекти могат да бъдат избегнати чрез свръхчовешки умело управление, все пак хората ще трябва да започнат да се отказват от лукса, към който са станали зависими. Недоволството ще нарасне, „зелената“ партия ще бъде отстранена от власт и революционерите ще претърпят сериозен рломаб. Поради тази причина революционерите не трябва да се опитват да придобиват политическа власт, докато системата не се е забъркала в такава бъркотия, че всички трудности да се разглеждат като резултат от провалите на самата индустриална система, а не от политиките на революционерите. Революцията срещу технологиите вероятно ще трябва да бъде революция от външни лица, революция отдолу, а не отгоре.

195. Революцията трябва да бъде международна и световна. Не може да се извършва нация по нация. Всеки път, когато се намекне, че САЩ, например, трябва да намалят технологичния прогрес или икономическия растеж, хората изпадат в истерия и започват да крещят, че ако изостанем в технологиите, японците ще ни изпреварят. Свещени роботи! Светът ще излети от орбитата си, ако японците някога продадат повече коли от нас! (Национализмът е велик популяризатор на технологиите.) По-разумно се твърди, че ако относително демократичните нации по света изостават в технологиите, докато гадни, диктаторски нации като Китай, Виетнам и Северна Корея продължават да напредват, в крайна сметка диктаторите може да дойдат да доминира над света. Ето защо индустриалната система трябва да бъде атакувана във всички нации едновременно, доколкото това е възможно. Вярно е, че няма никаква гаранция, че индустриалната система може да бъде унищожена приблизително по едно и също време по целия свят и дори е възможно опитът за сваляне на системата да доведе вместо това до доминиране на системата от диктатори. Това е риск, който трябва да се поеме. И си струва да се вземе, тъй като разликата между „демократична“ индустриална система и контролирана от диктатори е малка в сравнение с разликата между индустриална система и неиндустриална. Може дори да се твърди, че индустриална система, контролирана от диктатори, би била за предпочитане, тъй като системите, контролирани от диктатори, обикновено са се оказали неефективни, следователно е по-вероятно да се разпаднат. Вижте Куба.

196. Революционерите биха могли да обмислят предпочитане на мерки, които са склонни да обвържат световната икономика в единно цяло. Споразуменията за свободна търговия като NAFTA и GATT вероятно са вредни за околната среда в краткосрочен план, но в дългосрочен план може би могат да бъдат изгодни, защото насърчават икономическата взаимозависимост между нациите. Ще бъде по-лесно да се унищожи индустриалната система в световен мащаб, ако световната икономика е толкова единна, че нейният срив във всяка голяма нация ще доведе до нейния срив във всички индустриализирани нации.

197. Някои хора приемат линията, че съвременният човек има твърде много власт, твърде много контрол над природата; те се аргументират за по-пасивно отношение от страна на човешката раса. В най-добрия случай тези хора се изразяват неясно, защото не успяват да направят разлика между властта за ГОЛЕМИ ОРГАНИЗАЦИИ и властта за ИНДИВИДИ и МАЛКИ ГРУПИ. Грешка е да се говори за безсилие и пасивност, защото на хората им ТРЯБВА власт. Съвременният човек като колективно образувание – тоест индустриалната система – има огромна власт над природата и ние (FC) смятаме това за зло. Но съвременните ИНДИВИДИ и МАЛКИ ГРУПИ ИНДИВИДИ имат много по-малко власт, отколкото примитивният човек някога е имал. Най-общо казано, огромната власт на „съвременния човек“ над природата се упражнява не от индивиди или малки групи, а от големи организации. До степента, в която средният съвременен ИНДИВИД може да владее силата на технологията, на него му е позволено да го прави само в тесни граници и само под наблюдението и контрола на системата. (Имате нужда от лиценз за всичко и с лиценза идват правила и разпоредби.) Индивидът има само тези технологични правомощия, които системата избере да му предостави. Неговата ЛИЧНА власт над природата е малка.

198. Примитивните ИНДИВИДИ и МАЛКИ ГРУПИ действително са имали значителна власт над природата; или може би би било по-добре да се каже власт ВЪТРЕ в природата. Когато първобитният човек се е нуждаел от храна, той е знаел как да намери и приготви ядливи корени, как да проследи дивеча и да го вземе със самоделни оръжия. Той е знаел как да се предпази от топлина, студ, дъжд, опасни животни и т.н. Но първобитният човек е нанесъл сравнително малко щети на природата, защото КОЛЕКТИВНАТА власт на първобитното общество е била незначителна в сравнение с КОЛЕКТИВНАТА власт на индустриалното общество.

199. Вместо да се спори за безсилието и пасивността, трябва да се твърди, че властта на ИНДУСТРИАЛНАТА СИСТЕМА трябва да бъде разбита и че това значително ще УВЕЛИЧИ властта и свободата на ИНДИВИДИ и МАЛКИ ГРУПИ.

200. Докато индустриалната система не бъде напълно разрушена, унищожаването на тази система трябва да бъде ЕДИНСТВЕНАТА цел на революционерите. Други цели биха отвлекли вниманието и енергията от основната цел. По-важното е, че ако революционерите си позволят да имат друга цел освен унищожаването на технологията, те ще бъдат изкушени да използват технологията като инструмент за постигане на тази друга цел. Ако се поддадат на това изкушение, те ще попаднат обратно в технологичния капан, защото съвременната технология е единна, тясно организирана система, така че, за да запази НЯКОИ технологии, човек се оказва длъжен да запази ПОВЕЧЕТО технология, следователно той в крайна сметка жертва само символични количества технология.

201. Да предположим например, че революционерите приемат за цел „социалната справедливост“. Тъй като човешката природа е такава, каквато е, социалната справедливост не би възникнала спонтанно; би трябвало да се приложи. За да го наложат, революционерите ще трябва да запазят централна организация и контрол. За това те ще се нуждаят от бърз транспорт и комуникация на дълги разстояния и следователно цялата технология, необходима за поддържане на транспортните и комуникационни системи. За да нахранят и облекат бедните хора, те ще трябва да използват селскостопански и производствени технологии. И т.н. Така че опитът за осигуряване на социална справедливост ще ги принуди да запазят повечето части от технологичната система. Не че имаме нещо против социалната справедливост, но тя не трябва да се намесва в усилията да се отървем от технологичната система.

202. Би било безнадеждно за революционери да се опитат да атакуват системата, без да използват НЯКАКВА модерна технология. Ако не друго, те трябва да използват средствата за комуникация, за да разпространяват своето послание. Но те трябва да използват модерните технологии само за ЕДНА цел: да атакуват технологичната система.

203. Представете си алкохолик, седнал с буре вино пред себе си. Да предположим, че той започне да си казва: „Виното не е лошо за вас, ако се използва умерено. Защо, казват, малки количества вино дори са полезни за вас! Няма да ми навреди, ако пия само една малка чаша…“ Е, знаете какво ще се случи. Никога не забравяйте, че човешката раса с технологии е точно като алкохолик с бъчва вино.

204. Революционерите трябва да имат колкото се може повече деца. Има убедителни научни доказателства, че социалните нагласи в значителна степен се наследяват. Никой не предполага, че социалната нагласа е пряк резултат от генетичната конституция на човек, но изглежда, че личностните черти са частично наследени и че някои личностни черти са склонни, в контекста на нашето общество, да направят човек по-вероятно да притежава това или онова социално отношение. Повдигани са възражения срещу тези констатации, но те са слаби и изглеждат идеологически мотивирани. Във всеки случай, никой не отрича, че децата са склонни средно да имат социални нагласи, подобни на тези на техните родители. От наша гледна точка няма толкова голямо значение дали нагласите се предават генетично или чрез обучение в детството. И в двата случая те СЕ предават.

205. Проблемът е, че много от хората, които са склонни да се бунтуват срещу индустриалната система, също са загрижени за проблема с населението, следователно те са склонни да имат малко или никакви деца. По този начин те може би предават света на хората, които подкрепят или поне приемат индустриалната система. За да се осигури силата на следващото поколение революционери, сегашното поколение трябва да се възпроизвежда изобилно. По този начин те само леко ще влошат проблема с населението. И най-важният проблем е да се отървем от индустриалната система, защото след като индустриалната система си отиде, световното население непременно ще намалее (вижте параграф 167); като има предвид, че ако индустриалната система оцелее, тя ще продължи да развива нови техники за производство на храни, които могат да позволят на населението на света да продължи да се увеличава почти безкрайно.

206. По отношение на революционната стратегия, единствените точки, на които абсолютно настояваме, са, че единствената, първостепенна цел трябва да бъде премахването на модерната технология и че никоя друга цел не може да бъде позволена да се конкурира с тази. За останалото революционерите трябва да възприемат емпиричен подход. Ако опитът показва, че някои от препоръките, направени в предходните параграфи, няма да дадат добри резултати, тогава тези препоръки трябва да бъдат отхвърлени.

Два вида технологии

207. Аргумент, който вероятно ще бъде повдигнат срещу нашата предложена революция, е, че тя е обречена на провал, защото (твърди се) през цялата история технологията винаги е напредвала, никога не е регресирала, следователно технологичната регресия е невъзможна. Но това твърдение е невярно.

208. Разграничаваме два вида технологии, които ще наречем технология в малък мащаб и организационно-зависима технология. Малкомащабната технология е технология, която може да се използва от малки общности без външна помощ. Зависещата от организация технология е технология, която зависи от мащабна социална организация. Не сме запознати със значителни случаи на регресия в дребномащабната технология. Но зависещата от организацията технология ДЕГРАДИРА, когато социалната организация, от която зависи, се разпадне. Пример: Когато Римската империя се е разпаднаба, дребномащабната технология на римляните е оцеляла, защото всеки умен селски занаятчияе можел да построи, например, водно колело, всеки опитен ковач е можел да прави стомана по римски методи и т.н. Но зависещата от организацията технология на римляните е регресирала. Акведуктите им се разпаднали и никога не били възстановени. Техниките им за изграждане на пътища били загубени. Римската система за градска канализация била забравена, така че едва в най-ново време канализацията на европейските градове се изравни с тази в древен Рим.

209. Причината, поради която изглеждаше, че технологията винаги напредва, е, че може би до век или два преди индустриалната революция повечето технологии са били дребномащабни. Но по-голямата част от технологията, разработена след индустриалната революция, е технология, зависима от организация. Вземете например хладилника. Без фабрично произведени части или съоръженията на постиндустриален машинен цех би било практически невъзможно за шепа местни занаятчии да построят хладилник. Ако по някакво чудо успеят да построят такъв, той би бил безполезен за тях без надежден източник на електроенергия. Така че ще трябва да преградят поток и да построят генератор. Генераторите изискват големи количества медна тел. Представете си, че се опитвате да направите този проводник без модерни машини. И откъде ще вземат газ, подходящ за охлаждане? Би било много по-лесно да се построи ледена къща или да се консервират храни чрез сушене или мариноване, както се е правило преди изобретяването на хладилника.

210. Така че е ясно, че ако индустриалната система веднъж бъде напълно разбита, хладилната технология бързо ще бъде загубена. Същото важи и за други технологии, зависещи от организация. И след като тази технология бъде изгубена за едно или повече поколения, ще са нужни векове, за да бъде възстановена, точно както бяха необходими векове, за да се създаде за първи път. Оцелелите технически книги биха били малко и разпръснати. Индустриалното общество, ако се изгради от нулата без външна помощ, може да бъде изградено само в поредица от етапи: Имате нужда от инструменти, за да направите инструменти, за да направите инструменти, за да направите инструменти… Необходим е дълъг процес на икономическо развитие и напредък в социалната организация. И дори при липсата на идеология, противопоставяща се на технологиите, няма причина да вярваме, че някой би се заинтересувал от възстановяването на индустриалното общество. Ентусиазмът за „прогрес“ е явление, характерно за съвременната форма на общество и изглежда не е съществувало преди 17-ти век или около него.

211. В късното Средновековие е имало четири основни цивилизации, които са били приблизително еднакво „напреднали“: Европа, ислямският свят, Индия и Далечният изток (Китай, Япония, Корея). Три от тези цивилизации останаха повече или по-малко стабилни и само Европа стана динамична. Никой не знае защо Европа стана динамична по това време; историците имат своите теории, но те са само спекулации. Във всеки случай е ясно, че бързото развитие към технологична форма на обществото се случва само при специални условия. Така че няма причина да се предполага, че не може да се постигне дълготраен технологичен регрес.

212. Дали обществото ЕВЕНТУАЛНО ще се развие отново към индустриално-технологична форма? Може би, но няма смисъл да се тревожим за това, тъй като не можем да предвидим или контролираме събития 500 или 1000 години в бъдещето. С тези проблеми трябва да се справят хората, които ще живеят по това време.

Опасността от левицата

213. Поради нуждата си от бунт и от членство в движение, левите или хората от подобен психологически тип често са привлечени от бунтовнически или активистки движения, чиито цели и членство първоначално не са леви. Полученият приток на леви типове може лесно да превърне неляво движение в ляво, така че левите цели да заменят или изкривят първоначалните цели на движението.

214. За да се избегне това, движение, което възхвалява природата и се противопоставя на технологиите, трябва да заеме решителна антилява позиция и трябва да избягва всякакво сътрудничество с леви. Левицата в дългосрочен план е несъвместима с дивата природа, с човешката свобода и с премахването на съвременните технологии. Левицата е колективистична; тя се стреми да свърже целия свят (както природата, така и човешката раса) в единно цяло. Но това предполага управление на природата и човешкия живот от организирано общество и изисква напреднали технологии. Не можете да имате обединен свят без бърз транспорт и комуникация на дълги разстояния, не можете да накарате всички хора да се обичат без сложни психологически техники, не можете да имате „планирано общество“ без необходимата технологична база. Преди всичко левицата се ръководи от нуждата от власт, а левият търси власт на колективна основа, чрез идентифициране с масово движение или организация. Левите едва ли някога ще се откажат от технологията, защото технологията е твърде ценен източник на колективна власт.

215. Анархистът също се стреми към власт, но той я търси на индивидуална основа или на малка група; той иска индивидите и малките групи да могат да контролират обстоятелствата в собствения си живот. Той се противопоставя на технологиите, защото правят малките групи зависими от големите организации.

216. Някои леви може да изглежда, че се противопоставят на технологията, но те ще й се противопоставят само докато са аутсайдери и технологичната система се контролира от нелеви. Ако левицата някога стане доминираща в обществото, така че технологичната система да се превърне в инструмент в ръцете на левите, те с ентусиазъм ще го използват и ще насърчават неговия растеж. Правейки това, те ще повтарят модел, който левицата е показвала отново и отново в миналото. Когато болшевиките в Русия са били аутсайдери, те енергично се противопоставяли на цензурата и тайната полиция, застъпвали се за самоопределение на етническите малцинства и т.н.; но веднага след като самите те идват на власт, налагат по-строга цензура и създават по-безмилостна тайна полиция от всички съществували при царете и потискат етническите малцинства поне толкова, колкото били правили царете. В Съединените щати преди няколко десетилетия, когато левите бяха малцинство в нашите университети, левите професори бяха енергични привърженици на академичната свобода, но днес, в онези наши университети, където левите са станали доминиращи, те се оказаха готови да отнемат академичната свобода на всички останали. (Това е „политическа коректност“.) Същото ще се случи с левите и технологиите: те ще ги използват, за да потискат всички останали, ако някога ги поставят под собствен контрол.

217. В по-ранните революции левите от най-жадния за власт тип многократно първо са си сътрудничили с нелеви революционери, както и с леви с по-либертарианска наклонност, а по-късно са ги подвеждали, за да завземат властта за себе си. Робеспиер прави това във Френската революция, болшевиките го правят в Руската революция, комунистите го правят в Испания през 1938 г., а Кастро и неговите последователи го направиха в Куба. Като се има предвид миналото на левицата, би било крайно глупаво за нелеви революционери днес да си сътрудничат с леви.

218. Различни мислители посочват, че лявото е вид религия. Лявото не е религия в тесния смисъл на думата, тъй като лявата доктрина не постулира съществуването на свръхестествено същество. Но за левите лявото играе психологическа роля, подобна на тази, която религията играе за някои хора. Левият ТРЯБВА да вярва в левицата; тя играе жизненоважна роля в неговата психологическа икономика. Неговите вярвания не се променят лесно от логика или факти. Той има дълбоко убеждение, че левицата е морално правилна с главно П и че има не само право, но и задължение да налага левия морал на всички. (Въпреки това, много от хората, които наричаме „леви“, не смятат себе си за леви и не биха описали своята система от вярвания като лява. Ние използваме термина „левица“, защото не знаем по-добра дума за обозначаване на спектъра от свързани вероизповедания, който включва феминистки движения, движения за гей права, политическа коректност и т.н., и тъй като тези движения имат силен афинитет към старата левица. Вижте параграфи 227-230.)

219. Левицата е тоталитарна сила. Навсякъде, където левицата е в позиция на власт, тя има тенденция да нахлуе във всеки частен ъгъл и да принуди всяка мисъл да влезе в ляв калъп. Отчасти това се дължи на квази-религиозния характер на левицата: всичко, което противоречи на левите вярвания, представлява грях. По-важното е, че левицата е тоталитарна сила поради стремежа на левите към власт. Левият се стреми да задоволи нуждата си от власт чрез идентифициране със социално движение и се опитва да премине през властовия процес, като помага за преследването и постигането на целите на движението (вижте параграф 83). Но без значение колко далече е стигнало движението в постигането на целите си, левият никога не е доволен, защото неговият активизъм е сурогатна дейност (вижте параграф 41}. Тоест, истинският мотив на левия не е да постигне привидните цели на левицата; в реалността той е мотивиран от чувството за власт, което получава от борбата за и след това постигането на социална цел. Следователно левият никога не е доволен от целите, които вече е постигнал; нуждата му от процеса на власт го кара винаги да преследва някои нова цел. Левият иска равни възможности за малцинствата. Когато това бъде постигнато, той настоява за статистическо равенство на постиженията на малцинствата. И докато някой таи в някое кътче на съзнанието си негативно отношение към дадено малцинство, левият ще иска да го пре-образова. И етническите малцинства не са достатъчни; на никого не няма да бъде позволено да има негативно отношение към хомосексуалисти, хора с увреждания, дебели хора, стари хора, грозни хора и така нататък, и нататък. Не е достатъчно, че обществеността трябва да бъде информирана за опасностите от тютюнопушенето; предупреждение трябва да бъде подпечатано върху всяка опаковка цигари. Тогава рекламата на цигари трябва да бъде ограничена, ако не и забранена. Активистите никога няма да бъдат доволни, докато тютюнът не бъде забранен, а след това ще бъде алкохол, след това нездравословна храна и т.н. Активистите се бореха срещу противното насилие над деца, което е разумно. Но сега те искат да спрат всякакво насилие. Когато го направят, те ще искат да забранят нещо друго, което смятат за нездравословно, след това друго нещо и след това още едно. Те никога няма да бъдат доволни, докато не контролират напълно всички практики за отглеждане на деца. И тогава те ще преминат към друга кауза.

220. Да предположим, че сте помолили левите да направят списък на ВСИЧКИ неща, които не са наред с обществото, и тогава да предположим, че сте въвели ВСЯКА социална промяна, която те са поискали. Спокойно може да се каже, че в рамките на няколко години мнозинството леви ще намерят нещо ново, от което да се оплакват, някакво ново социално „зло“, което да коригират; защото, отново, левият е мотивиран не толкова от страдание от неразположенията на обществото, колкото от необходимостта да задоволи стремежа си към власт, като наложи своите решения на обществото.

221. Поради ограниченията, поставени върху тяхната мисъл и поведение от високото им ниво на социализация, много леви от свръхсоциализиран тип не могат да преследват властта по начините, по които другите хора го правят. За тях стремежът към власт има само един морално приемлив изход и това е борбата да наложат своя морал на всички.

222. Левите, особено тези от свръхсоциализирания тип, са истински вярващи по смисъла на книгата на Ерик Хофър, Истинският вярващ. Но не всички истински вярващи са от същия психологически тип като левите. Предполага се, че един истински вярващ нацист, например, е много различен психологически от истински вярващ ляв. Поради способността си за целенасочена отдаденост на каузата, Истинските вярващи са полезна, може би необходима съставка на всяко революционно движение. Това представлява проблем, с който трябва да признаем, че не знаем как да се справим. Не сме сигурни как да впрегнем енергията на истински вярващия в революция срещу технологиите. Понастоящем всичко, което можем да кажем, е, че нито един Истински вярващ няма да направи сигурен новобранец за революцията, освен ако неговата отдаденост не е единствено към унищожаването на технологията. Ако той е отдаден и на друг идеал, той може да иска да използва технологията като инструмент за преследване на този друг идеал. (Вижте параграфи 200, 201.)

223. Някои читатели може да кажат: „Тези неща за левицата са големи глупости. Познавам Джон и Джейн, които са леви типове и нямат всички тези тоталитарни тенденции.“ Съвсем вярно е, че много леви, вероятно дори числено мнозинство, са достойни хора, които искрено вярват в толерирането на ценностите на другите (до определен момент) и не биха искали да използват високомерни методи, за да постигнат социалните си цели. Нашите бележки относно левицата не са предназначени да се отнасят за всеки отделен ляв, а да опишат общия характер на левицата като движение. И общият характер на едно движение не се определя непременно от числените пропорции на различните видове хора, включени в движението.

224. Хората, които се издигат до властови позиции в левите движения, обикновено са леви от най-жадния за власт тип, защото жадните за власт хора са тези, които се стремят най-много да заемат властови позиции. След като жадните за власт типове са поели контрола над движението, има много леви от по-мека порода, които вътрешно не одобряват много от действията на лидерите, но не могат да се накарат да им се противопоставят. Те се нуждаят от вярата си в движението и тъй като не могат да се откажат от тази вяра, те вървят заедно с лидерите. Вярно е, че НЯКОИ леви наистина имат смелостта да се противопоставят на възникващите тоталитарни тенденции, но като цяло губят, защото жадните за власт типове са по-добре организирани, по-безмилостни и макиавелистски настроени и са се погрижили да си изградят силна база на властта.

225. Тези явления ясно се проявяват в Русия и други страни, които са били превзети от левите. По същия начин, преди падането на комунизма в СССР, левите на Запад рядко биха критикували тази страна. Ако бъдат подтикнати, биха признали, че СССР е направил много грешни неща, но след това биха се опитали да намерят извинения за комунистите и да започнат да говорят за грешките на Запада. Те винаги са се противопоставяли на западната военна съпротива срещу комунистическата агресия. Левите по целия свят енергично протестираха срещу военните действия на САЩ във Виетнам, но когато СССР нахлу в Афганистан, те не направиха нищо. Не че одобряваха съветските действия; но поради своята лява вяра те просто не можеха да понесат да се противопоставят на комунизма. Днес, в тези наши университети, където „политическата коректност“ е станала доминираща, вероятно има много леви типове, които лично не одобряват потискането на академичната свобода, но въпреки това, се съгласяват с нея.

226. Следователно фактът, че много отделни леви са лично меки и доста толерантни хора, в никакъв случай не пречи на левицата като цяло да има тоталитарна тенденция.

227. Нашата дискусия за левицата има сериозна слабост. Все още не е ясно какво разбираме под думата „ляв“. Изглежда, че не можем да направим много по въпроса. Днес левицата е фрагментирана в цял спектър от активистки движения. И все пак не всички активистки движения са леви, а някои активистки движения (напр. радикалното опазване на околната среда) изглежда включват както личности от ляв тип, така и личности от напълно нелеви типове, които трябва да знаят по-добре, отколкото да си сътрудничат с левичарите. Разновидностите на левите избледняват постепенно в разновидности на нелеви и ние самите често бихме били притиснати да решим дали даден индивид е или не е ляв. До степента, в която изобщо е дефинирана, нашата концепция за лявото се определя от дискусията за него, която сме дали в тази статия, и можем само да посъветваме читателя да използва собствената си преценка, за да реши кой е ляв.

228. Но ще бъде полезно да изброим някои критерии за диагностициране на левицата. Тези критерии не могат да бъдат приложени по начина да се нарежат и изсушат. Някои хора може да отговарят на някои от критериите, без да са леви, някои леви може да не отговарят на нито един от критериите. Отново, просто трябва да използвате преценката си.

229. Левият е ориентиран към мащабен колективизъм. Той подчертава задължението на индивида да служи на обществото и задължението на обществото да се грижи за индивида. Има негативно отношение към индивидуализма. Често приема моралистичен тон. Той е за контрол на оръжията, за сексуално образование и други психологически „просветени“ образователни методи, за социално планиране, за положителни действия (т.е. affirmative actions – А.С.), за мултикултурализъм. Склонен е да се идентифицира с жертвите. Той е склонен да бъде против конкуренцията и срещу насилието, но често намира извинения за тези леви, които наистина извършват насилие. Той обича да използва често срещаните крилати фрази на левицата, като „расизъм“, „сексизъм“, „хомофобия“, „капитализъм“, „империализъм“, „неоколониализъм“, „геноцид“, „социална промяна“, „социална справедливост“, „социална отговорност“. Може би най-добрата диагностична черта на левия е склонността му да симпатизира на следните движения: феминизъм, гей права, етнически права, права на хора с увреждания, права на животните, политическа коректност. Всеки, който силно симпатизира на ВСИЧКИ тези движения, почти със сигурност е ляв.

230. По-опасните леви, тоест тези, които са най-жадни за власт, често се характеризират с арогантност или с догматичен подход към идеологията. Но най-опасните леви от всички може да са определени свръхсоциализирани типове, които избягват дразнещите прояви на агресивност и се въздържат от рекламиране на лявото у тях, но работят тихо и ненатрапчиво за насърчаване на колективистични ценности, „просветени“ психологически техники за социализиране на децата, зависимостта на индивида от системата и така нататък. Тези крипто-леви (както можем да ги наречем) се доближават до определени буржоазни типове, що се отнася до практическото действие, но се различават от тях по психология, идеология и мотивация. Обикновеният буржоа се опитва да постави хората под контрол на системата, за да защити начина си на живот, или го прави просто защото отношението му е конвенционално. Крипто-левият се опитва да постави хората под контрол на системата, защото той е истински вярващ в колективистична идеология. Крипто-левият се отличава от средностатистическия ляв от свръхсоциализирания тип по това, че неговият бунтарски импулс е по-слаб и той е по-сигурно социализиран. Той се отличава от обикновения добре социализиран буржоа по факта, че в него има някаква дълбока липса, която го кара да се посвети на кауза и да се потопи в колектив. И може би неговият (добре сублимиран) стремеж към власт е по-силен от този на средностатистическия буржоа.

Последна бележка

231. В цялата тази статия направихме неточни изявления, към които трябваше да бъдат прикачени всякакви квалификации и резерви; и някои от нашите твърдения може да са напълно неверни. Липсата на достатъчно информация и необходимостта от краткост ни направиха невъзможно да формулираме твърденията си по-точно или да добавим всички необходими квалификации. И разбира се, в дискусия от този вид човек трябва да разчита в голяма степен на интуитивна преценка, а това понякога може да е грешно. Така че ние не твърдим, че тази статия изразява нещо повече от грубо приближение до истината.

232. Все пак ние сме достатъчно уверени, че общите очертания на картината, която сме нарисували тук, са приблизително правилни. Трябва да се спомене само една възможна слаба точка. Представихме левицата в нейната съвременна форма като явление, характерно за нашето време и като симптом на разрушаването на властовия процес. Но е възможно да грешим за това. Свръхсоциализирани типове, които се опитват да задоволят стремежа си към власт, като налагат своя морал на всички, със сигурност съществуват от дълго време. Но ние СМЯТАМЕ, че решаващата роля на чувството за малоценност, ниското самочувствие, безсилието, идентификацията с жертви от хора, които сами не са жертви, е особеност на съвременната левица. Идентифицирането с жертви от хора, които самите не са жертви, може да се види до известна степен в левицата и ранното християнство от 19-ти век, но доколкото можем да разберем, симптомите на ниско самочувствие и т.н. не са били толкова очевидни в тези движения, или във всякакви други движения, каквито са в съвременното ляво. Но ние не сме в състояние да твърдим уверено, че такива движения не са съществували преди модерното ляво. Това е важен въпрос, на който историците трябва да обърнат внимание.


Сподели
Ален Симеонов
Ален Симеонов

Ален Симеонов е създателят на неформалната организация за разобличаване на педофили. Интересува се от политика, история и култура и публикува свои видеа на различни и доста интересни тематики в канала си в YouTube.

One comment

 1. Интересно четиво, тук там с прозрения, но като цяло погрешно.
  1. Толкова много говори за комплекс за малоценност. Къде обаче е неговия неотменим компонент (свръх)компенсацията?
  2. По всички личи, че (свръхкомпенсацията) всъщност е наричана „сурогатна дейност“. По тази причина автора не разбира необходимостта от тази дейност и самата му дефиниция за „сурогатна дейност“ е ненужна дейност. Границата между нужна и ненужна дейност също е размита.
  3. По тези причини присъжда комплекса за малоценност само на „левите“, а пропуска, че фашистките и нацистките „щпиц команди“, които тормозеха евреи в началото на миналия век и каквито днес тормозеха руснаци в Украйна имат същата психология като ЛБГТ и прочее общности, които позволяват да се „избиват комплекси“.
  4. Цялата философия се върти около „преминаване през процеса на власт“, защото само той носел удовлетворение. Всъщност, въобще не става дума за никаква „власт“, а за възможността за проява на инициатива в дейности засягащи изключително собствения живот, което е дефиницията на Качински за „свобода“.
  5. Въртележката между лична свобода и обществена власт издава определена обърканост в отношенията индивид-общество – представени са преобладаващо като конфликт с властта, със „спусканото“ от обществото включително като несвързани с властта етични норми. Това говори по-скоро за непризнаване на авторитети, което част от комплекса за малоценност и отпраща там където той се формира – в детството, в което се възпитават морални норми. Така се стига до абсурда, че дори да се занимаваш с дейност която ти харесва, то ти не си свободен, защото тази дейност е обществено одобрена.
  6. Първият принцип на историята е погрешен. Не е важно колко голяма е промяната, а колко е важна. За да знаем колко е важна обаче трябва да познаваме системата. Самият Качински излага своето виждане за „системата“, за да ни убеди в необходимостта за тотални революционни действия с непредвидим характер. Но ако системата е непознаваема откъде той черпи знанията си за нея? Така текстът му е просто агитация за сляп бунт срещу непозната система и с неизвестен резултат. Петият принцип на историята е типичен исторически детерминизъм, родеещ се с дарвинизма и марксизма и в цялостно противоречие с идеята за каквато и да била волева промяна включително с революция. (Да беше чел Ленин, той поне има решение на този въпрос.)
  7. Според автора индустриално-технологичното общество не може да се реформира и е осъдено да ограничава все повече човешката свобода. Хората са слуги на „системата“, бюрокрацията и йерархията са част от нея и изчезването им би било фатално за системата. Не бил виновен капитализмът или социализмът, т.е. политическата система, а индустриализацията. Това е полуистина. Индустриализацията и индустриалния труд действително са причината за незавидното състояние на света днес. Но първопричината за тази индустриализация на Качински е неясна. От текста можем да заключим, че е резултат от ненужната (сурогатна) дейност на учени и инженери. Но пък самата сурогатна дейност е продукт на индустриализираното общество. В действителност, точно капитализма е причина за индустриализацията – факт който непрекъснато и навсякъде се изтъква, като голяма негова заслуга.
  8. „Системата“ се одушевява. На нея се приписва възможността да извлича полза и да преценява допустимото количество душевно-болни ?!? Системата и индустриализацията сякаш са митични чудовища, които са ни налазили, а не резултат от нашата дейност. Също така, Качински разделя обществото и хората, например, обществото разболявало хората, а после им давало лекарства. В това няма видима логика, защото обществото са хората. Сами се разболяват и сами си вземат лекарства.
  9. Френската и Руската революции не са унищожили старото общество. Особено Руската, като се има предвид реставрацията на капитализма в Русия.
  10 За цензурата и „тайната полиция“ не знам, но със сигурност СССР не е потискал етническите малцинаства. Даже е по-скоро обратното. Разни таджики, узбеки, киргизи и т.н. въобще не са имали национално самосъзнание преди Октомврийската революция. В рамките на СССР се създават историята, литературата, оформя се граматиката им и прочее. А укранизацията по времето на СССР сега дава горчиви плодове.
  11. Предложението за природата като положителен идеал е напълно неясно и нищо не носещо. Идеологията, която трябвало да се разпространи я няма. Последиците от осъществяването на „връщане“ към природата и осъществяване на „технологичния регрес“ изглежда като връщане във времената на първобитно-общинния строй или поне до ранния феодализъм. При това трябва болшинството хора да умре, за да получат оцелелите някаква неясна „свобода“, която е неясно дори дали желаят.
  12 Манифестът завършва както и започва – със злъчни дитирамби против „левите“, като разбира се не се прави разлика между левите от миналото и настоящите псевдо-леви. Изглежда за Качински левите са новите „евреи“ …

  Текстът е добър като форма, но лош като съдържание. Констатациите за Западното общество почти всеки ги знае. Нивото на текста е над това което днешния средностатистически човек може да напише, но си остава повърхностен в анализа и практически не предлага нищо.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *