Институционалният произвол срещу Луковмарш

Време за четене: 4 минути

За пореден път има истински институционален произвол срещу провеждането на Луковмарш.


За последните две десетилетия в столицата ни има какви ли не събития и обществени мероприятия. Някои от тях са проява на изключително лош вкус, други пък са директно противозаконни спрямо съществуващото законодателство, трети активно пречат на живота и транспорта в целия град. Но забрани и институционален произвол има само срещу Луковмарш.

През годините български националисти и по-специално БНС провеждат траурно шествие около датата на убийството на ген. Христо Луков. Ген. Луков е герой от Първата световна война и, ако гледаме състоянието на войската преди и след неговия мандат като министър на отбраната, може би най-добрият българин на този пост досега. Убит е от комунистическа терористична група въпреки че вече е пенсионер и е напуснал активната политика.

Всякакви обвинения към него, неговите действия и неговия характер са повече от нереалистични, както признават дори изключително либерални журналисти и историци като Даниела Горчева. Българският съд също се е произнесъл по отношение на обвиненията във „фашизъм“, намирайки ги за безпочвени.

Въпреки това за поредна година Столична община прави всичко по силите си да забрани Луковмарш.

И тази година институциите правят и невъзможното, за да не се проведе събитието, на което нито една година не е имало насилие, каквато и да е заплаха за обществения ред, не е имало оръжия, наркотици, алкохол или забранени от закона символи – за разлика от контрашествието на левицата всяка година.

Миналата 2022 г. в последната възможно секунда кметски представител забрани Луковмарш въпреки спечеленото дело от страна на организаторите. Те обаче надхитриха Столична община и така имаше не един, а цели три Луковмарша.

Още след края на събитието миналата година организаторите пускат заявление за тази година.

С уведомление вх.No СОА22-СГ01-292 от 05 май 2022 г. БНС подават надлежно документите пред Столична община за мероприятието и шествието. От Столична община обжалват – и тук идва вече сериозният правен абсурд и дори нарушение на закона.

В Решение No 6438 от 3 ноември 2022 г. Административният съд в София-град, Второ отделение 28 състав, в публично заседание на 12 октомври 2022 г., при съдия Антони Йорданов четем, че забраната на Столична община на събитието трябва да бъде отменена:

В хода на производството пред административния орган не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да са ограничили правото на защита на оспорващата страна или да са препятствали възможността й адекватно да я организира.

Съгласно трайно установената практика на Върховен административен съд, съществено е това нарушението, наличието на което да повлияе върху съдържанието на акта, т.е. ако това нарушение не е допуснато, би се стигнало до постановяване на акт с различно съдържание, но такива твърдения в жалбата не се наведени.

Заповедта обаче е издаден в противоречие с материалноправните разпоредби.

Дотук добре, съдия Йорданов се съгласява с вече дългата съдебна практика, която разрешава Луковмарш.

Такова е например Решение № 5042 от 2 юни 2021 г. на Административен съд София-град, Второ отделение, 39 състав, в състав съдия Миглена Николова, също постановява, че забраната на Столична община противоречи на закона и отменя забранителната заповед на общината.

Административен произвол Такова е например Решение № 5042 от 2 юни 2021 г. на Административен съд София-град, Второ отделение, 39 състав, в състав съдия Миглена Николова, също постановява, че забраната на Столична община противоречи на закона и отменя забранителната заповед на общината.

Интересният момент е, че решението на съдия Миглена Николова от 2021 г. е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението на съдия Антони Йорданов обаче не е окончателно и подлежи на обжалване.

Според Закона за събранията, митингите и манифестациите всъщност изобщо не може да има обжалване. Това намираме в чл. 4:

(4) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Организаторът на събранието, митинга или манифестацията може да обжалва забраната по предходната алинея пред съответния административен съд в 3-дневен срок от получаването и. Жалбата не спира изпълнението на заповедта. Съдът се произнася по нея в срок от 24 часа. Решението на съда се обявява веднага и е окончателно.

Съдия Йорданов обаче не се е съобразил със закона и в решението си е изключително щедър, давайки цели 14 дни на Столична община да обжалва пред по-висша инстанция.

Административен произвол - По закон срокът за такова обжалване е три работни дни, но съдия Йорданов е изключително щедър и дава цели 14 дни на Столична община да обжалва пред по-висша инстанция.

Така институциите се опитват с мръсни номера де факто да забранят Луковмарш

Как ще стане това? Насроченото заседание е за 20 февруари 2023 г., а самият Луковмарш е за 25 февруари. Предвид съдебната практика и предвид неправомерно постановеният срок, Върховният административен съд най-вероятно ще върне делото на долната инстанция… което ще отнеме три дни.

Административният съд пък ще има нужда от още три дни в най-добрия случай, за да разгледа делото – което прави най-ранната възможна дата за заседание понеделник, 27 февруари, или цели два дни след датата на провеждане на Луковмарш.

Цинично, нали?

Всяко едно решение на българския съд през годините е било в полза на мирното и безпроблемно провеждане на Луковмарш. Столична община обаче прави всичко по силите си, а меко казано странното решение на съдия Антони Йорданов много удобно помага на тази кауза.

Позволявам си да припомня, че през годините е имало десетки събития, които меко казано са нарушавали добрия вкус, нрави или са били директна заплаха за живота и здравето на гражданите на София, но не са получавали такъв административен отпор.

Ще изброя наличието на огромен брой малолетни и непълнолетни деца на вече ежегодния София прайд, изпълнен с много сцени на сексуализация, редовните събирания на комунисти и русофили на 9 май и 9 септември, на които се веят забранени от закона символи, какви ли не протести пред Народното събрание и други институции – всичко това не кара кмет или кметски наместник да се възползват от правото си да забранят дадено събитие.

Дори когато палатки с трима души общо в тях блокираха ключови кръстовища в продължение на седмици и блокираха транспорта, от Столична община заявяваха, че това е демократичното право на протест и те не могат да се намесят. Но за хилядите българи, които искат да почетат мирно един български герой демократичността рязко свършва.

Сподели
Георги Драганов
Георги Драганов

Георги Драганов е създател и редактор на сайта "Война и мир". Завършил НГДЕК "Константин Кирил Философ" и Международни отношения в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има опит като учител и журналист, в момента работи като проектен мениджър.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *